SVLS: Nový Výbor a Dozorná rada SVLS budú viesť najväčšiu odbornú spoločnosť lekárov na Slovensku

Dňa 30.7.2022 sa uskutočnili voľby nového vedenia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Na Kongrese SVLS 2022 v Šamoríne si členská základňa najväčšej odbornej spoločnosti lekárov na Slovenku zvolila dňa 3.6.2022 v priamych tajných voľbách členov Výboru a Dozornej rady SVLS. Podľa Stanov SVLS si členovia Výboru SVLS na prvom spoločnom zasadaní zvolili prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára SVLS a členovia Dozornej rady si zvolili predsedu Dozornej rady SVLS.

Za prezidenta SVLS bola zvolená Monika Palušková, za viceprezidenta SVLS Marek Kučera a za vedeckého sekretára Xénia Wostmann.

Členmi Výboru SVLS sú Martina Jandzíková, Gabriela Juríková, Juraj Kobyľák, Lenka Szwanczar Tomková.

 

Za predsedníčku Dozornej rady SVLS bola zvolená Miriam Holendová.

Členmi Dozornej rady SVLS sú Marta Ľuptáková a Anna Repovská.

 

Kompletné zloženie Výboru a Dozornej rady SVLS vrátane jednotlivých sekcií SVLS nájdete tu: Členovia výboru SVLS – SPOLOČNOSŤ VŠEOBECNÝCH LEKÁROV SLOVENSKA

 

Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Dozorná rada Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Výbor a Dozorná rada sa na spoločnom zasadaní hneď pustili do práce na nových projektoch, rozdelili si úlohy, nastavili plán práce v presadzovaní záujmov všeobecných lekárov na Slovensku vrátane odborných aktivít, ich zastupovania v zdravotných poisťovniach a vzdelávania.

O všetkom bude SVLS informovať svojich členov včas  vrátane termínov všetkých plánovaných akcií a stretnutí.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS