SVLS podnikne pripravené kroky v prospech všetkých všeobecných lekárov

Stalo sa, čo sa dalo od politikov očakávať. V zákone o radiačnej ochrane sa ocitol pozmeňovací návrh poslancov o tom, že všeobecní lekári majú vykonávať prehliadky mŕtvych tiel od 15.3.2018 do 30.6.2018. Skutočne koncepčné. NR SR poslanecký návrh dnes schválila. A niekoľko ďalších čoraz bizarnejších pozmeňovacích návrhov vrátane odpustenia poplatku 10 EUR pre tehotné na urgentoch. Opäť koncepčné.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) deklaruje, že v najbližších dňoch začne obstarávanie na organizátorov prehliadok. Čo ak sa náhodou nepodarí v niektorom z krajov túto službu obstarať do 1.7.2018? Chce vari niekto presviedčať všeobecných lekárov, že okrem nich budú od júla k dispozícii vyškolení lekári iných špecializácií? Musíme byť pripravení na všetko.

SVLS v priebehu najbližších 72 hodín podnikne pripravené kroky a zverejní svoj ďalší postup v prospech všeobecných lekárov na www.svls.sk.

Autor: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)