SVLS: Projekt eObjednávanie je v súčasnosti nerealizovateľný. Urýchlene potrebujeme sfunkčniť eLab a eVýmenný lístok

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) zásadne nesúhlasí s obsahom a prípravou projektu eObjednávanie, ktorý medializovalo NCZI. Prioritou elektronizácie všetkých ambulancií a nemocníc musí byť urýchlená plná funkčnosť eLabu,  ePN a eVýmenného lístka.
Už v rokoch 2022 a 2023 sme na stretnutí poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní, NCZI a Sekcie zdravia MZ SR deklarovali, že ide o zámer, ktorý by vniesol do systému zmätok a pri súčasných nedostatočných personálnych kapacitách na strane všeobecných lekárov aj špecialistov je nerealizovateľný.
Je medicínsky nereálne, aby sa ktorémukoľvek poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti administratívne vstupovalo do kalendára plánovaných vyšetrení v čase, keď sa na plánované vyšetrenia čaká v poradovníkoch niekoľko týždňov až mesiacov. V eZdraví pacienti aj ambulancie potrebujú rýchlo sprevádzkovať iné a veľmi dôležité funkcionality.
Slovenské zdravotníctvo má v digitalizácii úplne iné priority – ako už SVLS opakovane deklarovala, urgentne je potrebné na celoštátnej úrovni spustiť eLab so spoľahlivým elektronickým doručovaním výsledkov pacienta lekárom. Zároveň je urýchlene pripojiť do systému eZdravie všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pretože zákonná povinnosť vkladať lekárske správa je platná už vyše 5 rokov a napriek tomu je do systému eZdravie aktuálne pripojených iba necelých 70% (!) ambulancií a nemocníc. Spôsobuje to veľké problémy v starostlivosti o pacientov u všetkých typov poskytovateľov.
Pre ambulancie a nemocnice je nevyhnutné urýchlene sfunkčniť už existujúce a veľmi potrebné funkcionality namiesto vytvárania ďalších v súčasnosti nerealizovateľných projektov.
MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.
prezidentka
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS
Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)