SVLS sa zúčastnila pracovného zasadania Európskej hypertenziologickej spoločnosti v Nice

Zástupcovia slovenských všeobecných lekárov a kardiológov sa zúčastnili stretnutia Európskej hypertenziologickej spoločnosti.

Council on Hypertension Guideline Implementation Workshop, Nice 20. – 21. Január 2020 –European Heart House,  Sophia Antipolis, Francúzsko.

Koncom januára sa vo Francúzskom Nice v sídle ESC ( Európskej kardiologickej spoločnosti) konalo pracovné stretnutie ESH  (Európskej hypertenziologickej spoločnosti) na tému implementácie odporúčaní pre mamažment AH 2019 do klinickej praxe.   Hlavnými diskutovanými témami boli : súčasná situácia v prevalencii hypertenzie a jej kontroly; spôsob, ako zlepšiť kontrolu krvného tlaku  s využitím nových odporúčaní; diskusie na potrebu rázneho znižovania  TK  pri cerebrovaskulárnych ochoreniach a bezpečnosti znižovania hranice diastolického tlaku v závisloti zvýšenia kardiovaskulárneho rizika. Okrem zaujímavých prednášok, mali účastníci možnosť diskutovať o postupoch aj na konkrétnych kazuistikách.

Stretnutie tvorcov guidelinov a lekárov z praxe z celého sveta bolo veľmi zaujímavé a prínosné.

Za Slovenskú republiku sa pracovného stretnutia zúčastnili MUDr. Anna Vachulová (Slovenská hypertenziologická spoločnosť SLS) a MUDr. Iveta Malíková ( Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska-SVLS).

Autor: Iveta Malíková

Foto: archív autorky