SVLS: Urgentné 4 kroky k stabilizácii zdravotného systému na Slovensku

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) ako najväčšia organizácia všeobecných lekárov pre dospelých na Slovensku vyzýva Ministerstvo zdravotníctva a Vládu SR na rokovania o stabilizácii prevádzky ambulancií.

Je najvyšší čas dohodnúť sa, ako spoločne čeliť bezprecedentnej kríze našej krajiny aj slovenského zdravotníctva vrátane ambulancií, ktoré sú občanovi a jeho zdravotným ťažkostiam najbližšie. Ponúkame vecné a odborné návrhy na urgentnú stabilizáciu sektora. SVLS je pripravená na spoločné rokovania ako situáciu zvládnuť. Musíme začať hneď.

Našim ambulanciám sa raketovo zvyšujú náklady na prevádzku. Viacerým sa nájomné za energie, plyn a nájomné v priebehu posledných troch mesiacov zvýšili o 170-320%, čím je ohrozená nielen ich prevádzka, ale aj samotná existencia. Nie je vylúčené, že viaceré ambulancie všeobecných lekárov po 1.1.2023 z dôvodu neudržateľnosti prevádzkových nákladov už vôbec neotvoria.

Prvé štyri kroky na odvrátenie katastrofy. Stačia? Nie. Niekde však treba urgentne začať. Okamžite.

Treba hneď začať základnými krokmi, ktoré systém kývajúci sa na hlinených nohách urgentne podoprie, aby sa v najbližších mesiacoch s rachotom nezosypal:
1/ okamžite zastropovať bez zbytočného čakania na ceny platby za plyn a elektrinu pre všetky typy poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, teda nemocnice, ambulancie, ústavy sociálnych služieb, detské domovy a ďalšie presne definované subjekty, pretože pracujú vo verejnom záujme a ak nebudú môcť platiť svojim dodávateľom, dôsledky budú nenapraviteľné,
2/ okamžite rozhodnúť o dofinancovaní zdravotníctva prostredníctvom platieb za poistencov štátu aspoň na úrovni 4% do konca roka 2022 a v štátnom rozpočte na rok 2023 zohľadniť reálne platby za túto skupinu obyvateľov minimálne vo výške 5%, inak nebude možné už v krátkej dobe poskytovať zdravotnú starostlivosť,
3/ okamžite zverejniť konkrétne na seba nadväzujúce kroky v rámci krízového manažmentu Vlády SR a MZ SR v krátkodobom a strednodobom horizonte na stabilizáciu situácie v zdravotníctve – finančnej aj personálnej,
4/ jednoznačné zadefinovanie priorít slovenského zdravotníctva do konca roka 2022 a na rok 2023 – časovanou bombou sú okrem ohrozenej prevádzky nemocníc aj končiace zmluvy ambulancií so všetkými zdravotnými poisťovňami v prvých mesiacoch roku 2023.

Čelíme priepastnej kríze v slovenskom zdravotníctve. Je chronická, neliečená. Dlhé roky zakrývania si očí pred realitou, odsúvanie skutočných zmien v nefunkčnom systéme a tvárenie sa, že každý má nárok na všetko a na to “všetko” máme, sa nám katastrofálne vypomstil. Pandémia, chaos, horibilné ceny plynu, elektriny a potravín dielo skazy dokonali.

Prestaňme strkať hlavu do piesku a nebuďme ani agresívni. Nikomu a ničomu to neprospeje. Poďme konečne NAOZAJ, ale NAOZAJ katastrofu riešiť. Nič iné nám nezostáva. Možnosť výberu sme už stratili. Dôležité je začať HNEĎ, inak nás paralýza poskytovania zdravotnej starostlivosti po 1.1.2023 neminie.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska