SVLS: Uverejňujeme záznam prednášok k očkovaniu proti COVID-19 ( Moja ambulancia 6.3.2021)

Tradične v sobotu, tentokrát 6.3.2021 sa uskutočnilo víkendové virtuálne stretnutie so stovkami všeobecných lekárov, imunológov, pneumológov, dokonca aj psychiatrov a neurológov na tému aktuálnych vedeckých poznatkov týkajúcich sa očkovania proti CoVID-19.

Odborným garantom podujatia bola Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

Vysielali sme z nášho krásneho vynoveného profesionálneho štúdia.

Vzácnymi hosťami prvej časti Mojej ambulancie boli imunológovia prof. R. Chlíbek z Hradca Královéprof. M. Jeseňák z Martina. Pohľad z našich ambulancií doplnila všeobecná lekárka MUDr. I. Malíková z Bratislavy.

 O čom sme sa rozprávali:

 • aký je rozdiel medzi mRNA a vektorovou vakcínou,
 • ako reaguje imunitný systém na podanie očkovacej látky,
 • aké sú intervaly vakcinácie a jej účinnosť,
 • či funguje vektorová vakcína na nové mutácie SARS-CoV-2,
 • či očkovať proti COVID-19 onkologických alebo imunokompromitovaných pacientov,
 • vhodnosť očkovanie proti COVID-19 u gravidných žien či dialyzovaných pacientov,
 • čo znamenajú post-akútny covid syndróm a post-covid  syndróm,
 • aké sú ich najčastejšie príznaky a čo s nimi …

… a o mnohých ďalších užitočných informáciách a novinkách do praxe v našich ambulanciách.

Záznam z mimoriadne zaujímavých prednášok si môžete pozrieť na you tube SVLS/AVLS:

Po prestávke sme pokračovali v diskusii na obľúbenej Lekárskej izbe SVLS/AVLS . Všeobecný lekár MUDr. Marek Kučera zo Senca pripravil “horúcu novinku” – výsledky randomizovanej dvojito zaslepenej štúdie uverejnenej v prestížnom vedeckom časopise JAMA dňa 4.3.2021 týkajúcej sa výskumu pôsobenia iveremektínu v liečbe COVID-19.

Diskutovali sme aj o týchto témach:

 • neregistrovaný liek alebo vakcína a preskripcia – kto je za ňu zodpovedný, prečo a ako postupovať,
 • „štandard“ MZ SR v manažmente COVID-19 pre všeobecných lekárov zo dňa 21.1.2021 – medicínske a právne „diery“,
 • Uznesenie Vlády SR a opatrenia platné od 3.3.2021 a všeobecní lekári …

Na otázky odpovedali: MUDr. M. Palušková, prezidentka SVLS/AVLS a MUDr. I. Malíková, viceprezidentka SVLS/AVLS.

Veľmi pekne ďakujeme za množstvo mailov a SMS od kolegov – zúčastnení lekári hodnotia odbornú aj vizuálnu úroveň podujatia, ako aj jeho prínos do ambulantnej praxe veľmi vysoko. Teší nás, že ho uviedli ako jedno z najlepších odborných podujatí, aké sa v posledných mesiacoch uskutočnilo na Slovensku.

Veľmi pekne ďakujeme za skvelé prezentácie aj príjemnú priateľskú atmosféru.

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS