SVLS zásadne nesúhlasí so štruktúrou úsporných opatrení v zdravotníctve

Dňa 27.9.2023 Vláda SR schválila materiál Aktualizácia implementačného plánu – Revízie výdavkov na zdravotníctvo 2023 – 2025. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s týmto materiálom zásadne nesúhlasí. Úspora takmer pol miliardy na slovenskom zdravotníctve je nereálna a navyše ide proti záujmom pacientov aj poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

SVLS vyjadruje zároveň hlboké znepokojenie nad jeho obsahom, ktorý je nereálny, venuje sa sčasti marginálnym problémom, ale nerieši zásadné a neudržateľné chyby v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti. Navyše “úspora” takmer pol miliardy EUR v devastovanom, rozvrátenom, nestabilnom a nedofinancovanom slovenskom zdravotníctve znamená zásah do udržateľnosti fungovania zdravotného systému.

Je nespochybniteľné, že starostlivosť o pacientov v ambulanciách či nemocniciach nie je možné poskytovať pri súčasnom hlbokom nefinancovaní slovenského zdravotníctva a neustále sa zvyšujúcom investičnom dlhu. Napriek tomu neboli akceptované takmer žiadne pripomienky zdravotníckych organizácií a materiál, podľa ktorého sa má ušetriť 483 miliónov EUR, má uvedenú situáciu ešte viac zhoršiť.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) bude žiadať od novej vlády SR, aby sa situácia v slovenskom zdravotníctve vyhodnotila ako kritickú a zaoberala sa ňou ako prioritne.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)