Termíny Lekárskych izieb SVLS – iba pre všeobecných lekárov

Milí kolegovia,

pre veľký záujem všeobecných lekárov sme v marci pridali podľa nášho sľubu ďalšiu bratislavskú Lekársku izbu SVLS.

Máme veľa spoločných tém, ktoré je potrebné riešiť.

Stretneme sa:

Košická Lekárska izba SVLS – 7.marec 2018, penzión Baránok, Čermeľská cesta 67, Košice, 16.00 – 18.00 hod., registrácia: svls.keli@gmail.com

Žilinská Lekárska izba SVLS – 8.marec 2018, hotel Slovakia, A. Bernoláka 3221/2A, 1. poschodie, Žilina, 15.30 – 17.30 hod., registrácia: svls.zali@gmail.com

Banskobystrická Lekárska izba SVLS – 17. marec 2018, hotel Partizán, Tále, 14.30 – 16.30 hod., registrácia: svls.bbli@gmail.com

Bratislavská Lekárska izba SVLS – predbežne 27. marec 2018, klub Penati, Agátová 33, Bratislava, 17.00 – 19.00 hod. registrácia:  svls.bli@gmail.com

Prosíme, aby ste pri registrácii uviedli Vaše meno, priezvisko, bydlisko/pracovisko a ID SLK.

Registrácia na mieste z kapacitných dôvodov nie je možná. Vaša registrácia bude potvrdená odpovedným mailom.

Budeme si ako vždy radiť a pomáhať si. Máme podobné problémy, a predsa je každý región iný. Vieme to. Žijeme v nich.

Registrácia na Lekárske izby SVLS v Žiline a Košiciach bude ukončená dňa 6.marca 2018, na Lekársku SVLS na Táloch dňa 13.marca 2018, na Lekársku izbu SVLS v Bratislave 23. marca 2018.

 

Autor: poly

Foto: Michal Kovár