Testovanie imobilných pacientov má podľa MZ SR robiť záchranná zdravotná služba