Trnavská Lekárska izba SVLS/AVLS – bolo nám spolu dobre a veľa sme diskutovali …

Dňa 25.6.2019 sa konala prvý raz Trnavská Lekárska izba SVLS/AVLS. Priestory nám ponúkol Trnavský samosprávny kraj (TTSK).

Lekárske izby SVLS/AVLS sú už ozajstným pojmom a je o ne u všeobecných lekárov v regiónoch skutočný záujem.

Organizátormi boli členovia SVLS/AVLS MUDr. Peter Bakič (Trnava) a MUDr. Eva Jurgová, PhD.(Piešťany).

Prišli desiatky všeobecných lekárov, ktorých zaujímalo množstvo otázok – legislatívne zmeny, zmluvy so zdravotnými poisťovňami, manažment pacienta, správne vykazovanie …

Ako hostia boli prítomní vedúca odboru zdravotníctva TTSK MUDr. Lucia Šmidovičovú, MPH a župan TTSH Mgr. Jozef Viskupič, ktorí hovorili o APS v TTSK a predstavili objednávkový systém, ktorý bez úhrady ponúka lekárom TTSK. Z diskusie vyvstalo množstvo otázok a výhrad, ktoré sa k systému viažu.

Po odchode hostí všeobecní lekári diskutovali o viacerých právnych a prevádzkových otázkach, s ktorými sa stretávajú vo svojej každodennej praxi. Poradili sme si, aj sme sa zasmiali. 🙂

Novinky a diskusia členov AVLS

Osobitne sa stretli členovia Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS). Prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková ich oboznámila so stavom rokovaní v zdravotných poisťovniach a o niektorých legislatívnych faktoch, na ktoré členov AVLS upozornila v súvislosti s výkonom povolania.

V priebehu tohto týždňa na www.avls.sk uverejníme novinky v zmluvných vzťahoch so zdravotnými poisťovňami.

Po letných prázdninách sa opäť budú všeobecní lekári stretávať na Lekárskych izbách SVLS/AVLS v regiónoch. Termíny a miesta včas oznámime.

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS