ÚDZS: Je nevyhnutné dofinancovanie zdravotníctva a zdravotných poisťovní

Na základe predbežného vyhodnotenia plnenia ukazovateľov podľa európskeho štandardu nemá podľa ÚDZS ani jedna z troch zdravotných poisťovní dostatočné kapitálové vybavenie. Podľa úradu chýba VšZP viac ako 600 miliónov eur, Dôvere takmer 300 miliónov eur a Union ZP viac ako 80 miliónov eur.

Na základe predbežných výsledkov hospodárenia za rok 2021 všetky tri zdravotné poisťovne spĺňali slovenskú legislatívu,” hodnotí situáciu predsedníčka úradu Renáta Bláhová. “Je však poľutovaniahodné, že od zriadenia úradu v roku 2003 sa pre hospodárenie tohto dôležitého sektora ignoruje európska legislatíva a medzinárodný štandard,” dodala.

Chýbajúce rezervy (IBNR) môžu byť podľa ÚDZS v miliardách eur. Detailnejšie informácie o hospodárení poisťovní v roku 2021 zverejní úrad po ukončení auditu účtovných závierok v Správe o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia.

Likvidita je podľa európskeho štandardu optimálna, ak zásoba peňažných prostriedkov postačuje na dva až tri mesiace prevádzky. Za stav ohrozenia sa považuje hranica 30 dní. Kapitálová primeranosť je dostatočná, ak celkový kapitál poisťovne predstavuje približne 20 percent ročného poistného.

 

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com