ÚDZS: Rozhodnutie podnetov na lekárov šíriacich dezinformácie by mohlo byť známe o mesiac

Podnety na piatich lekárov, ktorí spochybňujú ochorenie COVID-19 či očkovanie, aktuálne posudzuje Etická komisia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorú ako poradný orgán zriadila predsedníčka Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Renáta Bláhová. Prvé výsledky by mali byť známe na konci prvého kvartálu. Pre TASR to uviedla hovorkyňa úradu Monika Hudecová.

Za predsedníčku Etickej komisie ÚDZS bola zvolená členka Súdnej rady SR Katarína Javorčíková. “Máme pripravený eskalačný mechanizmus, ktorý sme v prípade piatich lekárov šíriacich dezinformácie spustili, a ktorý bude komisia vyhodnocovať,” spresnila Hudecová. ÚDZS predpokladá, že v troch prípadoch bude postačovať prvý stupeň eskalácie, a to listom na zamestnávateľov. “Zamestnávatelia dotknutých lekárov úradu oznámili, že títo sa nepodieľajú na liečbe pacientov pozitívnych na COVID-19 a dištancujú sa od ich vyjadrení ako súkromných osôb,” vysvetlila Hudecová.

V dvoch závažnejších prípadoch úrad otvoril dohľady a bude preverovať podklady od zdravotných poisťovní a spolupracovať so Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). “Na konci zasadne komisia a odporučí ďalší postup,” opísala hovorkyňa.

Ak úrad dohľadom zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, podľa závažnosti zistených nedostatkov a ich následkov, môže uložiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pokutu do výšky 3319 eur pre fyzickú osobu a do výšky 9958 eur pre právnickú osobu. Sankciou môže byť aj zákaz výkonu zdravotníckeho povolania najviac na jeden rok. “Pokutu môže úrad podľa povahy veci uložiť opakovane. Súčasne s uložením pokuty môže úrad poskytovateľovi uložiť opatrenie na odstránenie zistených nedostatkov,” dodala Hudecová.

Úrad preveruje od decembra 2021 lekárov Petra Liptáka, Andreja Janca, Michala Pijáka, Štefana Hrušovského a Jána Lakotu. ÚDZS tiež avizoval, že chce iniciovať spoluprácu aj s ministerstvom spravodlivosti a generálnou prokuratúrou.

Zdroj: TASR
Foto: TASR