ÚDZS: “Súdni lekári nechcú prehliadať mŕtvych, lebo pitvú …!”

Dňa  12.02.2018 od 16.00 hod. sa na  Dekanáte  Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine uskutočnilo stretnutie lekárov všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti Žilinského samosprávneho kraja s predsedom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomášom Haškom a Michalom Palkovičom, riaditeľom Sekcie súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS. Témou stretnutia boli prehliadky mŕtvych tiel.  Stretnutia sa zúčastnilo vyše 100 lekárov.

Tomáš  Haško otvoril stretnutie vysvetlením novely zákona o prehliadkach mŕtvych tiel. Dodal, že mu je ľúto, že prehliadky vnášajú nevraživosť medzi ambulantných poskytovateľov a vyzval ich k „empatii a tolerancii“.   Na otázku prítomných lekárov, prečo nie sú do výkonu prehliadok mŕtvych tiel  zaradení v prvom rade lekári – zamestnanci ÚDZS,   Michal Palkovič odpovedal, že „lekári ÚDZS to nechcú, lebo pitvú“.  Naopak, ÚDZS nevadí, že „amatéri“ sú podľa zákona direktívne zaraďovaní do rozpisu ÚDZS na prehliadky mŕtvych tiel v abecednom poradí 24-hodinových službách.

Ďalej uviedol, že pokiaľ nebudú známi obstarávatelia prehliadok mŕtvych tiel do 30.06.2018,  je nutné zabezpečiť túto činnosť prostredníctvom dobrovoľníkov, alebo povinne vopred daným rozpisom, ktorý vyhotoví ÚDZS. Tomáš Haško uviedol, že finančné ohodnotenie za výkon prehliadky mŕtvych tiel nie je zdravotným výkonom hradeným z verejného zdravotného poistenia. Úhrada zaň je v porovnaní s minulosťou dvojnásobná a od 30.06.2018 sa počíta s trojnásobným navýšením úhrady. Na ďalšie zvyšovanie finančného ohodnotenia prehliadok mŕtvych ÚDZS nemá v tomto období  finančné krytie.

Do diskusie sa prihlásilo viacero lekárov z regiónov Martin, Liptovský Mikuláš, Ružomberok,  viacerých okresov Oravy, ale aj z Čadce a Žiliny. Lekári vyjadrili veľkú nespokojnosť s povinným rozpisom ÚDZS a s poslednou novelou zákona o prehliadkach mŕtvych tiel, ktorá z povinnosti vyníma špecialistov. Poukázali na ďalšie neúnosné navýšenie objemu práce všeobecných lekárov nadčas na báze povinnosti, nie DOBROVOĽNOSTI popri práci v ambulanciách a povinných službách v lekárskej službe prvej pomoci. Keďže zákon oddelil výkon prehliadok od poskytovania zdravotnej starostlivosti, vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v čase ordinačných hodín nie je v súlade so zákonom. Podľa mnohých názorov  by v malých okresoch pri dodržiavaní dvoch rôznych rozpisov (VÚC pre LSPP a ÚDZS na prehliadky mŕtvych tiel) došlo k enormnému nárastu odslúžených hodín a nezaplatenej práce nadčas. Ako uviedli lekári, hasič nedostáva úhradu iba za hasenie požiaru … „Ako  bude ÚDZS chápaný  čas trávený čakaním  pri telefóne?“, opýtala sa kolegyňa z Čadce. Z viacerých diskusných príspevkov vyplynulo, že  OKAMŽITÉ  zabezpečenie tejto činnosti profesionálmi alebo zamestnancami ÚDZS by bez problémov vyriešilo túto nepriaznivú situáciu.

Medzi lekármi sa objavil aj návrh, že prehliadky cestou LSPP by sa mohli na krátky čas zdať ako jednoduchšie riešenie. Po diskusii sa však lekári zhodli na tom, že opak je pravdou. „Stará“ cesta nie je dobrá, pretože hrozí vysoké riziko, že prehliadky zostanú ako vždy doteraz na ďalšie desaťročia ako čierny Peter na bedrách všeobecných lekárov.

Lekári tiež vyjadrili nesúhlas s opakovane sa meniacim rozpisom ÚDZS týkajúcim sa prehliadok mŕtvych tiel, ktorý má okrem iného aj hrubé vecné nedostatky. Sú v ňom poskytovatelia, ktorí už celé roky neposkytujú zdravotnú starostlivosť, vrátili kódy priamo ÚDZS (!) a naopak, v rozpise ÚDZS chýbajú lekári, ktorí zdravotnú starostlivosť dlhodobo poskytujú.  Kto je na Slovensku kompetentnejšou inštitúciou ako ÚDZS na kontrolu platných a aktuálnych kódov lekárov a poskytovateľov?  V rozpise ÚDZS na prehliadky mŕtvych tiel sa v niekoľkých okresoch nachádzajú lekári, ktorí už zomreli (!), čo prítomní prijali s pobúrením.  Celé zhromaždenie vrátane Tomáša Haška a Michala Palkoviča si pamiatku mŕtvych kolegov zaradených do aktuálnych rozpisov ÚDZS uctilo minútou ticha. Na stretnutí vystúpila zástupkyňa pediatrov, ktorá prečítala text pripravenej petície. Uvádza sa v ňom, že v prípade povinnosti pediatrov na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel od 01.03.2018 odovzdajú na VÚC povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasne vyslovila obavu o dostupnosť zdravotnej starostlivosti v odbore pediatria. Všeobecní lekári začali o tejto iniciatíve diskutovať.

Hovorilo sa aj o rôznych pracovno – právnych otázkach – ako sme chránení počas cesty na a z prehliadky mŕtveho tela, a aj pri samotnom výkone v teréne. Kde má lekár vypísať tlačivá a list o prehliadke? ÚDZS poskytne pracovisko vybavené počítačom a kancelárskymi potrebami? Čo ak pri výkone dôjde k úrazu alebo inej nehode – budú posudzované ako pracovný úraz? Ak lekár pôjde na prehliadku vlastným autom a havaruje, vzťahuje sa na neho vlastná poistka alebo ju bude platiť ÚDZS? Ďalšia všeobecná lekárka sa opýtala na to, či sa lekár bude presúvať zabezpečenou dopravou ÚDZS z miesta svojho bydliska na miesto prehliadky naprieč dvomi okresmi trebárs 80 kilometrov tam a 80 kilometrov naspäť? Je to efektívne? A to aj  období, keď rezonujú informácie o zrušení RLP v okrese Kysucké Nové Mesto alebo v Rajci pre ich nerentabilnosť? Tomáš Haško a Michal Palkovič deklarovali, že sa im to zdá akceptovalteľné.

Na mnoho ďalších praktických otázok sme od vedúcich predstaviteľov ÚDZS odpovede nedostali. Čas strávený s kompetentnými  nepriniesol uspokojivé riešenie problémov. Bolo zjavné, že zástupcovia ÚDZS očakávali od všeobecných lekárov, že odsúhlasia, aby systém prehliadok  pokračoval v nezmenenom  a zakonzervovanom  neprijateľnom režime ako doteraz. V pléne to vyvolalo emotívne diskusie a otázky, ako sa budú prehliadky vykonávať a financovať po 30.6.2018.

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)