Union: Členovia AVLS budú mať akceptovaný nielen výkon Z53.2 aj “delegovanú” preskripciu

Milí priatelia, členovia AVLS,

AVLS v každej inštitúcii presadzuje právnu ochranu a ekonomickú prosperitu všeobecných lekárov. Zastupujeme výlučne všeobecných lekárov a sme jednými z nich. Preto presne vieme, čo naše ambulancie pre riadne fungovanie potrebujú. Naša práca má svoje špecifiká a iba my sami im rozumieme.

To, čo sme si hovorili na Akadémiách a Na Lekárskych izbách SVLS v rokoch 2018 a 2019 sme úspešne pretavili nielen do našich zmlúv, ale aj do revíznych pravidiel. Som hrdá na všetkých, ktorí nám pomáhali a pomáhajú a majú dostatok odvahy, aby v našej neľahkej práci pre všeobecných lekárov vytrvali.

Union akceptuje AVLS presadzovanú “delegovanú” preskripciu, kód Z53.2, zjednodušenie vykazovania výkonu č.10 a zazmluvňuje aj skórovanie nad rámec kapitácie u pacientov s artériovou hypertenziou a dyslipidémiou. Samozrejme, obsahom dodatku od 1.11.2019 je aj navýšenie ceny kapitácie a preventívnych výkonov.

Členovia AVLS nájdu všetky potrebné informácie na www.avls.sk na podstránke Zdravotné poisťovne časť Union zdravotná poisťovňa, a.s.

Ďakujeme, že ste s nami – pretože spoločne sme naozaj silní.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka SVLS/AVLS