Union: Uvádzanie kódov indikujúceho lekára pri tzv. delegovanej preskripcii v eRecepte

SVLS/AVLS na rokovaní v zdravotnej poisťovni Union dňa 31.10.2019 požiadala vedenie zdravotnej poisťovne Union o zaslanie usmernenia k tzv. delegovanej preskripcii u liekov bez preskripčného obmedzenia indikovaných špecialistami.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. dňa 10.1.2020 doručila AVLS nasledujúci dokument.

 

Vážení poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,

vážime si spoluprácu s Vami a preto by sme sa radi s Vami podelili o niektoré užitočné informácie súvisiace s predpisovaním humánneho lieku, zdravotníckej pomôcky alebo dietetickej potraviny na základe odporúčania indikujúceho lekára podľa § 120 ods. 1 písm. k) zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tzv. delegovaná preskripcia).

Delegovaná preskripcia predstavuje situáciu, keď lekár (tzv. indikujúci lekár) odporučí v lekárskej správe alebo v prepúšťacej správe predpísanie liekov, zdravotníckych pomôcok alebo dietetických potravín a samotnú preskripciu realizuje iný lekár. Spravidla takáto situácia nastáva najmä vo vzťahu lekár-špecialista a všeobecný lekár. Kde špecialista preskripciu odporúča (indikuje) a na základe toho všeobecný lekár má možnosť cez službu eRecept vystaviť samotný lekársky predpis alebo lekársky poukaz (preskripčný záznam) na odporúčaný liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu. Nie je tým dotknutá možnosť lekára-špecialistu ako súčasť vykonaného vyšetrenia (výkonu) vystaviť aj recept (vrátane opakovaného receptu), ak je preskripcia ním indikovaná.

Pri vystavovaní preskripčného záznamu (elektronický recept) je vyplnenie tzv. A – čkového kódu indikujúceho lekára, v položke „KodOdporucajuciLekár“:
1) povinné, ak liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina má preskripčné obmedzenie.
2) nepovinné (avšak vhodné) aj v prípade, že liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina nemá preskripčné obmedzenie.
V oboch prípadoch lekár realizujúci preskripciu uvedie na recepte aj dátum vyšetrenia u lekára indikujúceho preskripciu. Zároveň v oboch prípadoch prebehne automatická kontrola dodržania prípadných preskripčných a indikačných obmedzení priamo pri vystavení elektronického receptu.

Pri delegovanej preskripcii, aj pri tej bez preskripčného obmedzenia, teda odporúčame vždy uviesť kód indikujúceho lekára. Týmto je zabezpečené, že liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina predpísaná na základe odporúčania vstúpi do hodnotenia „nákladovosti“ indikujúceho lekára.

Celý dokument NL _delegovaná preskripcia_08012020_VLD

 

JUDr. Peter Sloboda
riaditeľ odboru nákupu ambulantnej a lekárenskej starostlivosti

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10, 814 53 Bratislava