Usmernenie hlavného hygienika SR – 9. aktualizácia

Dňa 8.9.2020 hlavný hygienik SR opäť aktualizoval svoje doterajšie usmernenie – tentoraz ide o 9. aktualizáciu.

Kompletný dokument nájdete na http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/usmernenie_HH_SR_COVID_19_deviata_aktualizacia.pdf

 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Foto: fotolia.com