Usmernenie SVLS k ambulantným ordinačným hodinám

Vážení kolegovia všeobecní lekári,

legislatívne zmeny, ktoré sú platné od 1.11.2017 a týkajú sa ordinačných hodín v našich ambulanciách, sa stali zdrojom vyvolávania neistoty medzi lekármi aj pacientmi.

Z uvedeného dôvodu sa Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) rozhodla vydať usmernenie pre všetkých všeobecných lekárov na Slovensku k uvedenej problematike, ktoré bolo pripravené v spolupráci s prezidentkou SVLS a hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo Monikou Paluškovou a právnikmi, ktorí sa venujú zdravotníckej agende.

Dikcia zákona je jednoznačná a nie je potrebné k nemu vydávať žiadne vykonávacie predpisy.

Odporúčame vám postupovať v súlade s obsahom zákona a sme presvedčení, že táto legislatívna zmena zásadne nenaruší prevádzku vašich ambulancií. Sme si istí, že vo väčšine prípadov bude pre vás prospešná.

Text usmernenia k ambulantným ordinačným hodinám nájdete tu:

SVLS-usmernenie k ordinačným hodinám

Spoločne sme silní!

Výbor Spoločnosti Všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)