Usmernenie SVLS: Vykazovanie a PN u pacienta v karanténe pre podozrenie na infekciu koronavírusom

Vážení kolegovia, všeobecní lekári,

keďže ste sa počas víkendu opakovane obracali na Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) s prosbou o usmernenie pri vykazovaní a vystavení dokladu o dočasnej pracovnej neschopnosti u pacientov v karanténe pri podozrení na infekciu koronavírusom alebo iným prenosným ochorením, SVLS vydáva nasledujúce usmernenie pre prax všeobecných lekárov:

1/ Pacient s podozrením na infekciu koronavírusom alebo pacient, ktorý bol v kontakte s iným pacientom, u ktorého existuje podozrenie na infekciu koronavírusom alebo bola preukázaná infekcia či prepukli klinické príznaky ochorenia koronavírusom, bude v izolácii podľa nariadenia MZ SR

2/ Diagnostika a liečba takéhoto pacienta sa vykonáva na špecializovaných pracoviskách, resp. pacient zotrváva v karanténe v domácom prostredí, pokiaľ sa nerozhodne inak. Za účelom diagnostiky a liečby nekontaktuje osobne svojho všeobecného lekára ani ambulantnú pohotovostnú službu alebo urgentný príjem.

3/ Počas izolácie v domácom prostredí všeobecný lekár vystaví pacientovi Doklad o dočasnej pracovnej neschopnosti. Nie je potrebné kreovať žiadne “nové” kódy, je možné použiť už existujúci kód MKCH 10, a to zo skupiny diagnóz Z03.8 Lekárske pozorovanie a zhodnotenie pre podozrenie z choroby a odchýlky alebo Z29.0 Izolácia ako preventívne opatrenie. Táto skupina diagnóz zahŕňa osoby s určitými subjektívnymi príznakmi alebo odchýlkami, ktoré si vyžadujú ďalšie skúmanie, ale podľa výsledku vyšetrenia a pozorovania nepotrebujú ďalšiu lekársku starostlivosť alebo také osoby, ktoré je potrebné umiestniť do karantény z preventívnych dôvodov.

Odporúčame použiť kód diagnózy Z03.8 Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy alebo Z29.0 Izolácia ako preventívne opatrenie.

4/ Počas karantény je pacient vedený ako práceneschopný s uvedenou diagnózou, pri zmene zdravotného stavu všeobecný lekár zmení diagnózu podľa aktuálnej diagnózy pacienta.

Uvedený postup je v súlade s platnou legislatívou a je možné ho použiť bez odkladu.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska