Viete, čo obsahujú vaše zmluvy so zdravotnými poisťovňami?

Zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sú vážna vec. Nie sú to “pánske huncútstva”, ale zásadné dokumenty, ktoré určujú práva a povinnosti oboch zmluvných strán. Čo je najpodstatnejšie – sú nárokovateľné a vymáhateľné.

Je preto múdre, rozumieť tomu, čo je mojou povinnosťou aj tomu, k čomu je zaviazaný partner. Je to právo zmluvných strán aj ich ochrana.

Viete, čo musíte a čo nie podľa vašej zmluvy so zdravotnou poisťovňou?

Naše Akadémie medicíny, práva a manažmentu aj Moje ambulancie sú obľúbené aj preto, že na nich zrozumiteľne a bez zbytočného “strašenia” hovoríme vecne a pragmaticky o tom, ako sa domôcť svojich práv a bez stresu si plniť svoje povinnosti.

Náš kolega MUDr. Henrich Hazucha pre nás pripravil ďalšie užitočné video pod názvom Zmluvy so zdravotnými poisťovňami – čo obsahujú a čo to pre nás znamená?

Video si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=RE1ZBBsZ1O4&feature=youtu.be

V necelých 12-tich minútach sme pre všeobecných lekárov zhrnuli to najdôležitejšie pre vašu prácu v ambulancii. Veríme, že vám pomôžeme získať potrebnú istotu. V diskusii budeme pokračovať na Kongrese SVLS 2020 v Šamoríne – Čilistove, na Akadémiách medicíny, práva a manažmentu a Mojich ambulanciách www.akademiampm.sk

 

Výbor Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) súčasne oznamuje, že Členská schôdza členov SVLS sa bude konať dňa 11.9.2020 od 18.00 do 20.00 hod.

 

Autori : Henrich Hazucha, Monika Palušková

Foto: SVLS/AVLS