Vrátenie poverení na prehliadky mŕtvych nemá žiadny právny význam

V posledných dňoch sa objavili výzvy na vrátenie poverení na prehliadky mŕtvych tiel adresované všeobecným lekárom aj lekárom iných špecializácií. SVLS upozorňuje všetkých lekárov, že takýto akt nemá žiadny relevantný právny význam pre výkon prehliadky mŕtveho.

“Niektorí všeobecní lekári si myslia, že ÚDZS zvýšil v lete 2017 úhradu za prehliadky mŕtvych iba preto, že mu vrátili poverenia,” povedala Jana Striško Senčáková, predsedníčka Sekcie Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) pre legislatívu a ekonomiku. “Je to veľký omyl. Ak by MZ SR a ÚDZS už koncom roka 2016 pri plánovaní štátneho rozpočtu neboli rozhodli, že v roku 2017 zvýšia ponižujúco nízku úhradu za túto službu na smiešne vyššiu a stále nedostatočnú, nikdy by sa platby nezvýšili ani o cent.”

“Poverenie lekára na prehliadky mŕtvych je vlastne právne bezcenným dokumentom,” upresnila Monika Palušková, prezidentka SVLS. “Pôvodne poverenia na prehliadky slúžili ako oprávnenie na vstup do budovy, kde sa prehliadka mŕtveho vykonávala. Ich vrátením ÚDZS sa teda pre ktoréhokoľvek lekára nič nemení – ani v dobrovoľnosti, ani prípadnej legislatívnej povinnosti. SVLS upozorňuje všeobecných lekárov, aby nepodľahli naivnému dojmu, že vrátením poverenia sa pre nich právne čokoľvek zmení. Subjekty, ktoré im takýto postup odporúčajú, zjavne nerozumejú právnemu systému v Slovenskej republike.”

Lekári bez ohľadu na špecializáciu teda z právneho hľadiska vrátením poverení na prehliadky mŕtvych svoje postavenie pred zákonom vôbec nezmenia.

Riešenie problému je úplne inde a vyzerá inak.

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)

Foto: fotolia.com