Všeobecná lekárka v ZAP: Špecialisti už roky mali povinnosť využívať elektronickú preskripciu vlastných liekov

Dobrý deň, nedá mi nereagovať na tlačovú správu ZAP zo dňa 10.1.2022.

Som všeobecný lekár, člen ZAP niekoľko rokov. ZAP je organizáciou všeobecných lekárov, ale aj ŠAS. Musím však ako všeobecný lekár reagovať na niektoré vyjadrenia v TS.

VLD lekár nemal nikdy k dispozícii žiadnu pracovnú silu na predpis liekov, ani liekov indikovaných špecialistom. Nie je novinkou, že pacient po návšteve lekára špecialistu prišiel v ten istý deň pre lieky, rsp. pomôcky a dietetické potraviny k nám, nakoľko mu ich špecialista, ani pri pravidelnej dispenzárnej kontrole, nepredpísal. Česť výnimkám! Nemyslím si, že by boli špecialisti nejako viac zaťažení telefonátmi, alebo návštevami pacientov. Možno len prechodné obdobie. Keďže si môžu pri pravidelnej kontrole pacienta raz za pol roka resp. raz za rok nastaviť tzv. opakovaný recept, platný až do nasledujúcej kontroly.Pacient si následne recept vyzdvihne v rôznych periódach v lekárni, bez zbytočného kontaktovania ambulancie ŠAS telefonátmi, či osobne. Nemyslím si, že by sa mala zhoršiť dostupnosť liečby pacientovi.

Lekári ŠAS mali možnosť využívať REPETATUR recept už niekoľko rokov, ale túto možnosť nevyužívali. Prečo?
Musím povedať, že sme ako VLD úplne vyhorení.Chodíme s nechuťou do práce. Niektorí sa nevieme dočkať dôchodku, iní kolegovia odchod do dôchodku veľmi vážne zvažujú.
Všeobecný lekár musí totiž počas bežnej pracovnej doby stíhať vyšetrovať pacientov na ambulancii, riešiť telefonáty, koľkokrát aj 20-30 minútové, riešiť COVID-ových pacientov, s tým spojenú administratívu- vystavovanie PN, lístkov na peniaze. Robiť preventívne prehliadky, posudky do práce, vodičáky, predpisovať výmenné lístky za špecialistov, predpisovať lieky, vrátane liekov doporučených špecialistami. Na každý recept nahodiť pracne doporučenie špecialistu, kontrolovať všetky správy zo ŠAS vyšetrení v ZD resp. v eZdraví, kontrolovať indikácie, správnosť diagnózy na receptoch. Koľkokrát nesprávne určené, navyše za to niesť zodpovednosť. Po popoludniach potom pokračovať v administratíve-vypisovanie rôznych poistiek-(úrazové, v súvise s PN), lekárskych nálezov pre úrady-SP, ÚPSVaR, mestá.,výpisov zo zdravotnej dokumentácie… Riešiť administratívne záležitosti okolo ambulancie, sledovať nové informácie…
Kto sa nás, ako všeobecných lekárov pýtal, či na to máme pracovnú silu? Nehovoriac o financiách.
Či ešte vládzeme? Či všetko stíhame? Nikto.
Ide len o prechodné obdobie, kým si špecialista nastaví opakované recepty. Kým si ľudia na zmeny zvyknú.
S pozdravom členka ZAP

Autor: MUDr. Dajana Dubcová, všeobecná lekárka pre dospelých, Martin

Zdroj: fotolia.com