Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. stále neposlala návrhy dodatkov (nielen) pre všeobecných lekárov

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) napriek opakovaným urgenciám neposlala do 30.4.2020 dodatky k zmluvám, ktoré mali byť účinné už od 1.4.2020 (!)

Napriek predloženiu návrhu zmluvných podmienok zo strany poskytovateľov, VšZP nekoná už od 12.2.2020.Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti od VšZP nedostali do 30.4.2020 ani oficiálny protinávrh.

SVLS/AVLS je nekonaním VšZP hlboko znepokojená. Počas celej histórie zmluvných vzťahov s VšZP k takejto situácii nedošlo.  Uvedený stav budeme riešiť v súlade s platnou legislatívou.

SVLS/AVLS dňa 28.4.2020 opätovne vyzvala VšZP, aby bezodkladne konala a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti zaslala návrh zmluvných podmienok.

Pre všeobecných lekárov to aktuálne znamená, že zmluvy s VšZP sú naďalej platné, a to aj v nasledujúcom mesiaci (máj), odporúčame však vyčkať s uzávierkou za 4/2020. Poistencom VšZP sa poskytuje zdravotná starostlivosť bez zmeny.

Členom SVLS/AVLS zašleme ďalšie pokyny individuálne mailom.

Autor: Monika Palušková

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.