Všeobecná zdravotná poisťovňa chce pri vyšetreniach odlišovať koronavírus od chrípky

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) deklarovala snahu odlíšiť v rámci laboratórnych vyšetrení infekciu chrípkou a COVID-19. Súčasne zaslala aj odpovede na najčastejšie kladené otázky poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Na konci článku pripájame oficiálny manuál VšZP k spôsobu vyšetrení a žiadanku na vyšetrenia.

 

Odkedy platí toto usmernenie?

Ako vyplýva z jeho obsahu, opatrenia sú nasmerované na obdobie chrípkovej sezóny a pre toto obdobie boli zverejnené s predstihom, aby sme pre Vás, lekárov, ktorých sa týkajú,  vytvorili dostatočný časový predstih na vlastnú prípravu. Považujeme to za súčasť korektných vzťahov. Spravidla chrípková sezóna je vyhlásená hlavným hygienikom SR a to v období od októbra do februára. Avšak ak ošetrujúci lekár potrebuje v rámci diferenciálnej diagnostiky vyšetrenie pacienta v septembri, VšZP bude vyšetrenie akceptovať.

Či a akým spôsobom bude tento panel vyšetrení započítavaný do KEF?

Osobitná zdravotná starostlivosť definovaná predmetnými opatreniami bude považovaná za štandardnú súčasť práce všeobecného lekára a tak má byť aj vykazovaná. Do vyhodnotenia KEF sú zahrnuté všetky indikované vyšetrenia.

Ako do textu zapadajú predoperačné vyšetrenia?

VšZP bude v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať pred operáciou aj vyšetrenie na prítomnosť COVID-19 metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 v prípade, ak ošetrujúci lekár v zdravotníckom zariadení bude takéto vyšetrenie požadovať.

Je možné žiadanku zasielať elektronicky priamo z AIS ako ostatné vyšetrenia?

VšZP dohodla s Asociáciou laboratórií ako kľúčovým dodávateľom výsledkov SARS-CoV-2 metódou RT-PCR vzorový formát žiadanky na predmetný panel vyšetrení, ktorý sme Vám zaslali ako prílohu predošlého mailu. Lekári spolupracujúci s laboratóriami tejto asociácie majú zabezpečené, že takto koncipovaná žiadanka bude súčasťou ich vzájomnej elektronickej komunikácie. S ostatnými laboratóriami momentálne prebieha komunikácia, aby obdobnú žiadanku zapracovali do elektronickej podoby.

S ktorými laboratóriami to máme komunikovať?

VšZP komunikuje  s laboratóriami, ktoré vyšetrujú metódou RT –PCR a majú s nami zmluvný vzťah. V súčasnosti je dohodnutý postup v rámci Asociácie laboratórií (AsLab) a to s Klinickou biochémiou, Alpha medical, Medirex a Synlab. V prípade, že Vaši členova zasielajú odbery do iných laboratórií, zašlite nám informáciu, o ktoré laboratória konkrétne ide.

Kompletné oznámenie VšZP o spôsobe vykonávaní vyšetrení v rámci diferenciálnej diagnostiky chrípky a COVID-19 a žiadanku na vyšetrenie uvádzame tu:

VsZP_balicek COVID oznamenie_final_09-2020

CoV-2_ziadanka dif dg_7.9.2020

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.