Všeobecní lekári: Opäť skvelá víkendová Akadémia medicíny, práva a manažmentu a Lekárska izba SVLS/AVLS

Máme za sebou ďalšiu Akadémiu medicíny, práva a manažmentu venovanú aktuálnym európskym guidelines 2018 na diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie. Cítili sme sa skvele a boli sme veľmi radi, že sme sa zas mohli stretnúť pri vzdelávaní naživo.

Keďže Slovensko stále nevyužilo odborný potenciál európskych guidelines na prípravu vlastných realizovateľných štandardov na diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie, lektori pripravili pre frekventantov obľúbenej víkendovej Akadémie materiály, ktoré budú môcť využiť už od pondelka vo svojich ambulanciách.

Prešli sme si európske odporúčania, vysvetlili sme si novinky a všetko sme si ujasnili na konkrétnych kazuistikách. Prebrali sme si stavy súvisiace s artériovou hypertenziou nielen z medicínskeho, ale aj právneho hľadiska, z pohľadu pracovnej zdravotnej služby, monitorovania pacienta či vzhľadom na nové algoritmy liečby pacientov s týmto ochorením.

Na sobotňajšej Lekárskej izbe SVLS/AVLS sme diskutovali o dopadoch nedofinancovania zdravotníctva na ambulancie všeobecného lekárstva, hovorili sme o navrhovaných legislatívnych zmenách a neformálne sme sa rozprávali aj o ďalších otázkach, ktoré nás zaujímajú.

Atmosféra bola ako vždy výborná. Poradili sme si a pozhovárali sme sa o skúsenostiach z našich ambulancií.

Veľká vďaka patrí skvelému tímu lektorov M. Jandzíkovej, H. Hazuchovi, M. Holendovej, M. Kučerovi, M. Ľuptákovej, I. Malíkovej, M. Paluškovej a K. Tóthovej, ktorí pripravili vynikajúce prezentácie aj workshopy.