Všeobecní lekári oslavujú 19. mája svoj sviatok na celom svete

Svetový deň všeobecných (rodinných) lekárov sa 19. mája oslavuje od roku 2010. Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) chce práve v tento deň chce poďakovať a vyzdvihnúť mimoriadne nasadenie, profesionalitu a ľudskosť všetkých všeobecných lekárov na Slovensku nielen počas pandémie COVID-19.

Všeobecné lekárstvo je špecifickým odborom s jedinečným postavením v systéme zdravotnej starostlivosti – stretáva sa v ňom „celá medicína s celým človekom“. A so všetkými jeho problémami. Ako žiadna iná špecializácia spája v sebe informácie takmer zo všetkých odborov medicíny bez ohľadu na ich zameranie, vykonáva súčasne prevenciu, diagnostiku aj terapiu. Venuje sa epidemiológii, očkovaniu, ochrane zdravia pri práci, ale aj sociálnej alebo komunitnej práci či návštevnej službe. Všeobecný lekár pracuje v ambulancii aj v teréne často za mimoriadnych podmienok, pričom musí byť okamžite pripravený riešiť komplikované medicínske situácie. Pandémia COVID-19 posilnila postavenie všeobecného lekára aj v ochrane verejného zdravia.

Rok 2020 je pre všeobecných lekárov veľmi špecifický. Od začiatku pandémie COVID-19 boli a stále sú v plnom nasadení. Každý deň. Popri tom sa bez prerušenia starali o všetkých ostatných občanov Slovenska s akútnymi aj chronickými ochoreniami.  Zvládli to predovšetkým vďaka odhodlaniu a silnému vnútornému presvedčeniu, že chránia svojich pacientov a ich blízkych. Opäť sa ukázalo, že všeobecní lekári sú základným pilierom každého fungujúceho a efektívneho zdravotného systému.

Milí kolegovia, všeobecní lekári, k nášmu sviatku si navzájom poprajme veľa dobrého zdravia, mnoho trpezlivosti a pacientov, ktorí si budú vážiť naše vedomosti, odhodlanie a nasadenie.

Ďakujeme Vám, priatelia a kolegovia.

 

Výbor a Dozorná rada Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)