Všeobecní lekári sa opäť stretnú na populárnej Akadémii medicíny, práva a manažmentu. A bude aj Lekárska izba SVLS/AVLS

Po skvelom stretnutí všeobecných lekárov na septembrovom Kongrese SVLS 2021  v Šamoríne budete s našimi lektormi opäť trénovať a diskutovať na mimoriadne obľúbenej Akadémii artériovej hypertenzie 2 v dňoch 5.11. – 8.11.2021 v hoteli Chopok v Demänovskej doline. V sobotu popoludní 6.11.2021 si poradíme aj na populárnej Lekárskej izbe SVLS/AVLS.

Veľmi sa tešíme, že záujem o Akadémiu je ako vždy veľmi vysoký a hlásia sa nám lekári z celého Slovenska. Epidemiologické opatrenia podujatia budú v súlade s nariadeniami hlavného hygienika SR. Potrebujeme sa stretnúť osobne a diskutovať o aktuálnych témach všeobecného lekárstva, ktoré sa dotýkajú každého z nás.

Akadémia sa venuje aktuálnym európskym guidelines týkajúcim sa artériovej hypertenzie a reálnemu manažmentu pacienta s týmto ochorením v ambulanciách všeobecných lekárov na Slovensku. Sú k dispozícii novinky, zmenili sa viaceré dôležité premisy. Treba o nich vedieť.

Registrácia je možná na Registrácia na Akadémiu MPM | MPM Akadémia (akademiampm.sk)

Budeme trénovať a modelovať správne riešenia na konkrétnych kazuistikách tak, ako ste na to na Akadémiách zvyknutí. Všeobecných lekárov oboznámime s novinkami v európskych guidelinoch a ich použitie si vyskúšame na prípadových štúdiách.

Robíte v ambulancii Holterov monitoring? Nemusíte nikde trčať a počúvať teoretizovanie celý deň. Naučíme Vás vychytávky tak, ako to robíme v ambulancii my … 🙂 Rýchlo, k veci, efektívne. Viete, čo s hypertonikom v pracovnej zdravotnej službe? Aj to sa dozviete. A viete, ako komunikovať s políciou pri práci v ambulancii? Povieme si aj to. A veeeeľa ďalšieho … Bude veselo a počas víkendu budeme vážne aj menej vážne trénovať všetko, čo sa nám pri práci v ambulanciách naozaj zíde.

Na obľúbenej Lekárskej izbe SVLS/AVLS sa pozhovárame o aktuálnych udalostiach vo všeobecnom lekárstve na Slovensku. Špeciálne s členmi AVLS si prejdeme aj zmluvné podmienky so zdravotnými poisťovňami a poradíme si vo vykazovaní a finančnom vedení ambulancie. Potrebujeme si aj prediskutovať zásadné témy týchto dní.

Tešíme sa na všetkých. Bude nám spolu ako vždy veľmi fajn. 🙂

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Akadémia medicíny, práva a manažmentu (Akadémia MPM)