Všeobecní lekári v AVLS pozývajú svojich pacientov – poistencov VšZP a Unionu na vyšetrenie rakoviny hrubého čreva

O občanoch Slovenska je známe, že preventívne prehliadky využívajú málo. V roku 2019 sa účasť dospelých pacientov na preventívnych prehliadkach pohybovala okolo 33%, preventívne prehliadky u gynekológa, urológa či gastroenterológa absolvovalo ešte menej poistencov zdravotných poisťovní.

Aj preto Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) hľadala a hľadá spôsoby, ako motivovať svojich pacientov na absolvovanie preventívnej prehliadky. Osobitne sa to týka vyhľadávania osôb nad 40 rokov života, u ktorých je vyššie riziko výskytu rakoviny hrubého čreva. Počas pandémie COVID-19 sa množstvo pacientov bálo prísť na preventívnu prehliadku a ambulancie boli extrémne preťažené “kovidovou” agendou.

Postupne sa vraciame do fungovania ambulancií, ktoré nám umožňuje začať dobiehať zameškanú prevenciu.

Sme radi, že vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a Union zdravotnej poisťovni podporili zintenzívnenie vykonávania preventívnych prehliadok u svojich poistencov. Výsledkom je zazmluvnenie pozývania poistencov oboch zdravotných poisťovní na vyhľadávanie skrytého krvácania v stolici, ktoré môže byť prvým nenápadným príznakom polypov, zápalových ochorení čreva alebo rakoviny hrubého čreva či konečníka. Informácie k výkonu FOB a k jeho úhrade zdravotnými poisťovňami uverejňujeme na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne podstránka VšZP a Union.

Pozvánku na vyšetrenie môže všeobecný lekár pacientovi zaslať mailom, SMS, listom alebo mu zatelefonovať. Takáto pozvánka je osobná, nie je to list papiera, ktorý sa hromadne rozosiela zdravotnými poisťovňami, ktoré tak musia robiť zo zákona. Je zjavné, že na to míňajú množstvo peňazí (obálky, tlač, drahé poštovné, viazanie ľudských kapacít pri tvorení zoznamov a pod.)

Pozvánka zaslaná všeobecným lekárom má oveľa vyššiu výťažnosť, pretože všeobecný lekár pozná svojich pacientov, vie, kto a kedy má prísť na preventívnu prehliadku. Väčšina ambulancií má pre pacientov pripravené moderné a veľmi presné prístroje na odčítanie vzorky stolice a výsledok sa pacient dozvie do niekoľkých minút.

Zdá sa, že preventívne prehliadky získavajú v ambulanciách všeobecných lekárov opäť ďalší zmysluplný rozmer.

 

Zdroj: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska/Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS)