Všeobecní lekári, zaplaťte v eHealth-e len za to, čo ste si objednali!

Začiatkom tohto roka všeobecní lekári uhradili softvérovým firmám, ktoré im poskytujú softvérovú podporu v ich ambulanciách, faktúry za objednané služby. V týchto dňoch však dostávajú ďalšie dodatočné faktúry, ktoré ich doslova šokujú – sumy v nich uvádzané sa pohybujú rádovo v stovkách eur navyše.

Za všetky vysvetlenie k zaslanej faktúre od jednej zo softvérových firiem:

Vážený zákazník spoločnosti SOFTPROGRES s.r.o.
Napriek enormnej snahe dopracovať sa k priateľskému riešeniu pre všetky strany,  zostávajú kormidelníci elektronizácie hluchí a slepí voči požiadavkám lekárov a SW firiem. Systém má stále veľa chýb a výpadkov a podporované sú len vybrané spoločnosti.
Náklady na vývoj a potrebný servis k týmto službám presiahli únosnú mieru a po viac ako päťročnom vývoji musíme pristúpiť k ich spoplatneniu. Licencie pre jednotlivé služby sme sa rozhodli spojiť do jedného balíka, ktorý je cenovo výhodnejší a zahŕňa aj podporu do 30.06.2018. Faktúru dostanú len tí klienti, ktorí si v roku 2017 zakúpili eRecept pre VšZP a pre nich platí táto balíková zľava. Ostatní klienti dostanú faktúru v priebehu nasledujúceho mesiaca.
Zaplatením priloženej faktúry získate licenciu a podporu do 30.06.2018 na všetky typy eReceptov (je ich momentálne 5) a licenciu a podporu na elektronické služby eVyšetrenie z pôvodného eHealth. Vo faktúre je zohľadnené zakúpenie licencie eReceptu VšZP v roku 2017 a v rámci balíka je kalkulovaná len aktualizácia na prvý polrok 2018, taktiež pre eRecept pre ZP Dôvera je kalkulovaná len aktualizácia na prvý polrok 2018.
Všetky služby sú zatiaľ uvoľnené pre všetkých používateľov. Ak si ich nezakúpite, pristúpime k 30.04.2018 k ich blokovaniu.

Tento problém a jeho riešenie si z právneho hľadiska vysvetlíme na Lekárskych izbách SVLS v Košiciach, Žiline, Táloch a Bratislave, na ktorých sa stretneme v priebehu nasledujúcich necelých troch týždňov.

Opakovane sa obraciate na SVLS s prosbou o to, aby sme Vám poradili ako postupovať.

Čo teda robiť s týmito faktúrami? Zjednodušene uvádzame:

1/ Ak nevyužívate e-recepty zdravotných poisťovní, službu ponúkanú softvérovou firmou nepotrebujete, a teda si ju nekúpite. Faktúru neuhradíte. Dajte si vypracovať cenovú ponuku za službu eVyšetrenie.

2/ Ak vy alebo niekto, ktorý za Vás podpisuje Vaše zmluvy so zdravotnými poisťovňami (ZP), ste akceptovali dodatok k zmluve na e-recepty a chcete ich naďalej písať a zasielať cez ZP, dobrovoľne ste s kúpou služby súhlasili a budete ju využívať. V takom prípade je potrebné za službu zaplatiť.

3/ Vypoviete dodatok k zmluve so ZP, v ktorom ste sa zaviazali služby súvisiace s e-receptom ZP využívať alebo o jeho vypovedanie požiadate toho, kto za Vás podpisuje zmluvy so ZP.  Požiadajte ZP o zaslanie nového dodatku k zmluve so ZP bez uvedených klauzúl. Faktúru v tomto prípade neuhradíte. Dajte si vypracovať cenovú ponuku za službu eVyšetrenie.

Právne a manažérske súvislosti si vysvetlíme na Lekárskych izbách SVLS v jednotlivých mestách.

Štát prostredníctvom NCZI a MZ SR opakovane deklaruje, že na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti nebudú prenášané žiadne náklady na zavedenie eHealth-u. Je evidentné, že skutočnosť je úplne iná ako sľubovaná.

Navyše systém má obrovské množstvo technických chýb, je nestabilný, v mnohých funkcionalitách nekompatibilný, nesmierne zdržuje od práce lekárov, znervózňuje pacientov a stále trvajú pochybnosti o bezpečnosti a ochrane údajov ukladaných do systému. Nehovoriac o tom, že priama cesta eHealthu-u na NCZI stále nie je plne funkčná.

Všeobecní lekári sa postupne stávajú rukojemníkmi softvérových firiem a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI), ktoré si medzi sebou prehadzujú zodpovednosť za nefunkčný systém ako horúci zemiak. Zbabraný projekt stále nemá nikoho, koho by sme mohli brať na zodpovednosť.

Na základe vypracovanej právnej analýzy, ktorú má SVLS k dispozícii, je jasné, že ZP nie sú zákonom viazané včas a kompletne odovzdávať zaslané dáta NCZI. Ide o mimoriadne závažné zistenia, ktoré nie sú legislatívne vôbec ošetrené.

Je dôležité, aby všeobecní lekári postupovali právne korektne, spoločne a koordinovane.

 

Autor: poly

Foto: fotolia.com