Všeobecný lekár môže zaplatiť v roku 2019 na poplatkoch maximálne 45 EUR

Milí všeobecní lekári,

opakovane sa na nás obraciate s otázkou, aké poplatky máte uhradiť za seba a za svoju ambulanciu v roku 2019.

Členovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) uhrádzajú v roku 2019 členský poplatok 30 EUR. Pokiaľ sa člen SVLS rozhodne byť zastupovaný v zdravotných poisťovniach Alianciou všeobecných lekárov Slovenska (AVLS), ktorá je exekutívnym orgánom SVLS, po vstupe do AVLS žiadny ďalší poplatok už NEPLATÍ.

 

Poukážku na úhradu členského poplatku do SVLS vo výške 30 EUR nájdete tu: https://svls.sk/wp-content/uploads/2018/09/Clensky_poplatok_SVLS.pdf

Poukážku si vytlačte a vložte do účtovníctva.

Každý lekár vykonávajúci pracujúci na území Slovenska musí byť povinne registrovaný v SLK – ročný registračný poplatok je 15 EUR.

Spolu je to teda pre všeobecného lekára 45 EUR na rok 2019.

Žiadne iné poplatky už všeobecný lekár nemusí v roku 2019 platiť.

 

Autor: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS