VšZP dá do ambulantného sektora budúci rok 50 miliónov eur

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) sa dohodla s ambulanciami na úprave zmluvných podmienok platných od 1. januára 2019. Nové dodatky k zmluvám, ktoré by mali priniesť ambulanciám viac peňazí, podpísalo 85 percent poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Generálna riaditeľka štátnej poisťovne Ľubica Hlinková uviedla, že si váži to, že sa so zástupcami väčšiny zástupcov ambulantných poskytovateľov vedeli “počúvať a rešpektovať“. “Výsledkom je dohoda, ktorá prinesie ambulanciám viac finančných prostriedkov a našim poistencom dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,” zhodnotila.

Foto: Ľubica Hlinková, generálna riaditeľka Všeobecnej zdravotnej poisťovne

Zvýšenie platieb pocítia všeobecní lekári pre dospelých, ktorým sa zvýši priemerná platba na poistenca o 55 centov. Všeobecní lekári pre deti a dorast by si mali polepšiť o 65 centov na pacienta, a tiež gynekológovia, a to v sume 15 centov na poistenca. Štandardná ambulancia pre dospelých tak mesačne v budúcom roku dostane o 967 eur viac, detská o 586 eur a štandardná gynekologická ambulancia dostane navyše 632 eur. Zvýšenie pocítia aj ambulancie špecialistov, konkrétne pre štandardnú ambulanciu vo výške 470 eur.

Prezidentka SVLS/AVLS Monika Palušková ocenila, že VšZP rešpektuje, že všeobecných lekárov pre dospelých je málo a sú pre pacientov nenahraditeľní. “VšZP ich preto dlhodobo motivuje postupným zvyšovaním kapitácie v kombinácii s rozširovaním kompetencií,” spresnila.

Rovnaké cenové podmienky ponúka štátna poisťovňa aj ostatným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí sú združení v Zväze ambulantných poskytovateľov (ZAP). Individuálne sa VšZP dohodla s takmer 20 percentami členov ZAP-u, s tým, že “ostatní majú čas na rozhodnutie do konca novembra”. VšZP však garantuje, že jej poistenci budú mať zabezpečenú dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Zdroj: TASR
Foto: TASR