VšZP dáva ambulanciám verejný prísľub na úhrady výkonov v čase koronakrízy

Verejný prísľub daný podľa § 850 a nasl. Občianskeho zákonníka

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., vzhľadom na závažnosť situácie, ktorá by mohla ohroziť dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti jej poistencom a ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid-19 dáva týmto verejný prísľub všetkým poskytovateľom všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti, že zdravotnú starostlivosť poskytnutú od 1. 4. 2020 až do odvolania núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s pandémiou Covid-19, resp. do odvolania tohto prísľubu, uhradí týmto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za nasledovných podmienok.

Keďže najúčinnejším opatrením proti šíreniu nového koronavírusu je obmedzenie pohybu a stretávania sa na minimum, akceptujeme, že formou poskytnutia zdravotnej starostlivosti je aj medicínska konzultácia s pacientom na diaľku.

Pre telefonické konzultácie vo všeobecnosti platí, že ide o poskytnutie informácií pacientovi alebo zákonnému zástupcovi v súvislosti so zdravotným stavom v prípade, že sa pacient nemôže dostaviť do ambulancie z dôvodu epidemiologickej situácie.

Platnosť výkonov do 31.12.2020 alebo do odvolania.

Kompletný text verejného prísľubu vrátane výšky úhrad nájdete tu: Verejny prislub_od 1_10_2020 final v03

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.