VšZP oznámila podmienky očkovania svojich poistencov proti chrípke

Očkovanie je dôležitou súčasťou preventívnej starostlivosti a chráni poistencov pred vážnymi ochoreniami. Preto VšZP nad rámec zákona hradí poistencom v celom rozsahu očkovanie proti chrípke.

VšZP v sezóne 2018/2019 naďalej uhrádza vakcínu proti chrípke a výkon očkovania všetkým poistencom, ak očkovanie indikoval všeobecný lekár poistenca a vakcínu predpísal na lekársky predpis.

Postup:
Vakcínu a výkon očkovania u poistencov, ktorí spĺňajú podmienky indikačného obmedzenia na úhradu očkovacej látky na základe verejného zdravotného poistenia uvedenej v zozname kategorizovaných liekov, uhradí VšZP obvyklým spôsobom. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis a očkovanie vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.

  • Ak poistenec nespĺňa indikačné kritériá na úhradu očkovacej látky z verejného zdravotného poistenia, ale má o očkovanie záujem a všeobecný lekár ho indikuje, VšZP vakcínu proti chrípke uhradí za rovnakých podmienok ako sú uvedené v odseku 1. Všeobecný lekár predpíše vakcínu na lekársky predpis na úhradu poisťovňou a očkovanie vykáže poisťovni ako výkon 252b s diagnózou Z25.1.
  • Vyšetrenie poistenca pred vakcináciou VšZP uhradí v rámci kapitácie.
  • Vakcíny proti chrípke uvedené v zozname kategorizovaných liekov VšZP uhradí v plnej výške.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: fotolia.com