VšZP plne hradí do 30.10.2019 tri vakcíny proti chrípke, po 1.11.2019 rozhodne o plnej úhrade jednej z nich

VšZP aj v sezóne 2019/2020, teda od 1. 10. 2019 do 29. 2. 2020, plne hradí všetkým svojim poistencom vakcínu proti chrípke i samotné očkovanie, ak ho indikoval všeobecný lekár a vakcínu predpísal na lekársky predpis. To znamená, že aj tým poistencom, ktorí nespĺňajú indikačné obmedzenia, ale chcú sa dať zaočkovať. Vakcínu proti chrípke môže lekár predpísať aj elektronicky. Poistenec si ju potom vyzdvihne v ktorejkoľvek lekárni a vráti sa s ňou na očkovanie do ambulancie svojho všeobecného lekára. Osobitným benefitom VšZP pre tehotné poistenky zostáva naďalej očkovanie proti chrípke v ambulancii gynekológa.

Do konca októbra VšZP plne hradí očkovanie proti chrípke ktoroukoľvek z troch vakcín,
ktoré sú uvedené v platnom Zozname kategorizovaných liekov. Od 1. 11. 2019 do 29. 2.
2020 si zdravotná poisťovňa vyhradzuje právo určiť, ktorú z dostupných vakcín proti
chrípke bude hradiť v celom rozsahu.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., fotolia.com