VšZP začala ako jediná poisťovňa uhrádzať inovatívnu liečbu mnohopočetného myelómu

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) ako jediná zo zdravotných poisťovní na Slovensku začala poistencom s diagnózou mnohopočetný myelóm uhrádzať dve inovatívne liečby. Dostane ich každý pacient s týmto ochorením bez ohľadu na to, či liek, ktorý potrebuje, je alebo nie je kategorizovaný. Prostredníctvom VšZP sa okrem toho podarilo sprístupniť liečbu aj poistencom iných zdravotných poisťovní tým, že podpísala predkategorizačnú zmluvu s výrobcom lieku s účinnou látkou daratumumab, čím umožnila od 1. 9. 2019 vstup tohto lieku do kategorizačného zoznamu. Navyše, poisťovňa zorganizovala stretnutie odborníkov s cieľom zadefinovať miesto inovatívnych liekov v liečbe tejto diagnózy; ide o lieky s účinnými látkami daratumumab, pomalidomid, karfilzomib a ixazomib.

Príčina vzniku mnohopočetného myelómu nie je známa. Zriedkavé zhubné ochorenie krvi podobné leukémii sa začína v plazmatických bunkách kostnej drene a neskôr sa rozširuje do iných častí tela. Liečba tejto diagnózy je finančne mimoriadne náročná najmä z hľadiska vysokých nákladov na lieky. VšZP vlani vynaložila na liečbu pacientov s týmto ochorením viac ako 21 miliónov eur, pričom náklady na lieky predstavovali až 79 % z tejto sumy. Ročne pribudne na Slovensku asi 320 nových pacientov s mnohopočetným myelómom, ktorí potrebujú liečbu v sume od dvoch do troch miliónov eur.

VšZP sprístupňuje svojim poistencom okrem farmakologickej liečby aj podpornú liečbu jednej z najzávažnejších komplikácií tohto ochorenia – myelómovej obličky. Cieľom je predísť zlyhaniu obličiek a dialyzácii pacientov, keďže v týchto prípadoch sú už možnosti liečby základnej diagnózy výrazne obmedzené.

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: fotolia.com