Vtáčia chrípka sa môže preniesť na človeka, riziko je však nízke

Na Slovensku sa objavila vtáčia chrípka A(H5N8). Riziko prenosu tohto vírusu na ľudí je nízke, informoval Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prenos však nie je vylúčený, najmä u ľudí prichádzajúcich do styku s vtákmi (domácimi alebo divo žijúcimi). Ochorenia na vtáčiu chrípku subtypom A(H5N8) sa však u ľudí v Slovenskej republike doteraz neobjavili.

Pri chove hydiny v zajatí, ako aj pri styku s voľne žijúcim vtáctvom, je potrebná zvýšená ostražitosť. Dôležité je dbať na dodržiavanie zásad biologickej bezpečnosti a ochrany chovov, upozorňujú epidemiológovia.

Chorých či uhynutých zvierat sa nedotýkať

V prípade spozorovania príznakov, ktoré by mohli svedčiť o nákaze vtáctva, najmä náhly úhyn, pokles v príjme potravy a vody, prípadne iné klinické príznaky ochorenia, alebo pri náleze uhynutého či umierajúceho voľne žijúceho vtáka, je potrebné urýchlene informovať príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu.

Celý článok si môžete prečítať tu: https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vtacia-chripka-sa-moze-preniest-na-cloveka-riziko-je-vsak-nizke/

Autor: Marek Eliáš

Zdroj: vzdravotníctve.sk

Foto: fotolia.com