Vyjadrujem plnú  podporu  novele zákona č. 362/2011 Z.z. „o lieku“

MZ  SR v snahe zahájiť reformné zmeny prijatou  novelou zákona o lieku sa nečakane dočkal odporu hlavne od špecializovanej zložky ambulantnej  starostlivosti. Reakcie odbornej ambulantnej zložky ako aj nemocničných lekárov sú pochopiteľné, avšak neopodstatnené, zbytočne dramatizované, a to sme len na začiatku očakávaných reformných zmien.

Pre odbúranie  zbytočnej nadmernej byrokracie u lekárov vo všeobecných ambulanciách a vytvoreniu nevyhnutného priestoru na náplň našej  práce – prevencii, rozširovaniu kompetencií, liečbe chronických pacientov, aby čo najmenej zaťažovali špecialistov a hlavne nemocnice, sme sa dožili neadekvátnej reakcie špecialistov a určite aj nepravdivých mediálnych  tvrdení….

Bolo by tragédiou tejto krajiny, ak by všeobecné lekárstvo malo byť naďalej “splachovačom” roky neriešených problémov slovenského zdravotníctva, ktoré odmieta pokračovať v zaužívaných  nezmysloch. Predpis liekov indikujúcimi špecialistami a všeobecnými lekármi po každom vyšetrení a aj medzi kontrolami prostredníctvom elektronického receptu a opakovaného receptu umožňuje pacientom pohodlnejší a menej komplikovaný prístup k liečbe.

Zákon o lieku súvisiaci s elektronizáciou zdravotníctva treba iba dodržiavať, nič viac. Je potrebné  jednoznačne apelovať  na kolegov – špecialistov, aby nimi indikované lieky odosielali cestou elektronických receptov rovnako ako všeobecní lekári. Tento zákon sa týka aj nemocníc. Byť pripojený do eZdravia a odosielať elektronické recepty musí byť štandardom u pacientov odchádzajúcich z nemocnice, o ukladaní  prepúšťacích správ do eZdravia ani nehovoriac….

Všeobecní lekári sú primárnym, dôležitým a nenahraditeľným článkom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Snáď si to uvedomujú všetci aktéri tohto “kompetenčného pseudosporu”.

 

MUDr. Marián Sekera, všeobecný lekár pre dospelých, Trnava