Vykazovanie diagnóz pri inkontinencii moču – usmernenie VšZP

Vykazovanie diagnóz pri inkontinencii moču – usmernenie VšZP

Kompletné znenie dokumentu : Usmernenie VšZP – diagnózy pri inkontinencii moču (poukazy)