Výkazy zdravotných poisťovní odhalili, koľko lekárov počas pandémie Covid-19 zatvorilo ambulanciu

Činnosť niektorých ambulancií sa počas pandemických mesiacov zúžila len na akútne prípady. Podaktorí lekári neordinovali vôbec a k iným sa zasa zdráhali prísť samotní pacienti.

Oslovili sme preto zdravotné poisťovne, či vo svojich štatistikách zo strany ambulantných lekárov evidujú výpadky v poskytovaní zdravotnej starostlivosti za posledné mesiace.

Najkomplexnejšiu štatistiku k pandemickým mesiacom má k dispozícii Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), a to za mesiace marec a apríl.

Lekári vykázali o polovicu menej preventívnych prehliadok

„V druhej polovici marca 2020 počet fyzických návštev poistencov VšZP v ambulanciách špecialistov poklesol o 51 %. V marci 2020 VšZP zaznamenala aj zníženie počtu realizovaných preventívnych prehliadok u všeobecných lekárov pre dospelých o 50 % v porovnaní s rovnakým mesiacom vlani. Podobne to bolo aj s preventívnymi prehliadkami u všeobecných lekárov pre deti a dorast a gynekológov s výnimkou tehotných poisteniek, kde mal počet preventívnych prehliadok naďalej vysoký podiel. Okrem opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 sa pod pokles počtu preventívnych prehliadok v marci 2020 podpísalo aj zníženie počtu poistencov VšZP k 1. 1. 2020,“ informovala hovorkyňa VšZP Zuzana Štukovská.

Niektoré špecializácie fungovali len na 30 percent

Z údajov VšZP vyplýva, že v niektorých odbornostiach bol v druhej polovici marca 40 až 80-percentný výpadok zdravotnej starostlivosti. Vyše 70-percentný poisťovňa dokumentuje v prípade špecializácií oftalmológia, fyziatria a rehabilitácia, klinická logopédia a tiež pediatria.

Viac ako 50-percentný pokles evidovala VšZP aj v odbornostiach ako interná medicína, dermatovenerológia, ortopédia a otorinolaryngológia, doplnila hovorkyňa s tým, že nižší výpadok sa, naopak, týkal psychiatrie (- 23 percent), diabetológie (- 34 percent) a chirurgie (- 40 percent).

„Po započítaní telefonických konzultácií, ktoré v niektorých prípadoch nahradili vyšetrenie pacienta v ambulancii, sa uvedený výpadok, samozrejme, znížil,“ dodala Štukovská.

Výpadok sa prejavil aj nemocniciach

V apríli klesol v porovnaní s prvými dvomi mesiacmi roku objem špecializovanej zdravotnej starostlivosti o 51 percent. „V nemocniciach evidujeme pokles o 59 % a v ambulanciách mimo nemocníc o 48 %,“ spresnila hovorkyňa VšZP.

Celý článok si môžete prečítať na https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/zdravotne-poistovne-odhalili-kolko-lekarov-pocas-pandemie-covid-19-zatvorilo-ambulanciu/

 

Autor: Zuzana hrubá

Zdroj: webnoviny. sk

Foto: fotolia.com