Vzdelávanie na Mojej ambulancii – opäť je za nami skvelý spoločný víkend

Všeobecní lekári opäť absolvovali skvelý spoločný víkend – stretli sa na tradičnom a mimoriadne obľúbenom vzdelávacom podujatí Moja ambulancia v Jasnej v Demänovskej doline. Opäť sme expresne rýchlo naplnili celú kapacitu podujatia. Sme radi, že Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je v komunite všeobecných lekárov trvale vysoko aktívna a ako odborný garant podujatia už niekoľko rokov zabezpečuje špičkovú úroveň obsahu vzdelávania aj lektorského tímu Akadémií medicíny, práva a manažmentu aj Mojich ambulancií.

 

Tentokrát bola Moja ambulancia venovaná periférnemu ochoreniu ciev – klinickým súvislostiam, včasnej a správnej diagnostike aj liečbe akútnej aj chronickej forme ochorenia. Odbornými lektormi boli  MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA, doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH a MUDr. Iveta Malíková, MPH.

V piatok sme tradične začali obľúbenou Lekárskou izbou SVLS/AVLS. Rozprávali sme sa, diskutovali sme a poradili sme si. Hovorili sme ďalšom postupe po zrušení preskripčných obmedzení liekov na liečbu dyslipidémií, o novinkách v špecializačnom štúdiu všeobecného lekárstva, zmluvách so zdravotnými poisťovňami. Venovali sme sa aj prevádzkovým otázkam pri práci v ambulanciách.

“Konečne sa štát rozhýbal. Trvá to dlho, neprimerane dlho, ale z kroka na krok sa posúvame – najprv to boli odborné usmernenia týkajúce sa diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie a dyslipidémií už v rokoch 2014 a 2015, na ne nadväzovala trvalá aktivita SVLS na zrušenie preskripčných obmedzení súvisiacej liečby. Najprv to boli antihypertenzíva, teraz hypolipidemiká,” povedala Monika Palušková, prezidentka SVLS. “Nie je však v poriadku, že opakovane a celé roky musíme o takúto bazálnu vec žiadať, aby sa uskutočnila. Je to postavené na hlavu. Pacient má v ambulancii, kde mu diagnostikovali ochorenie a kde sa o neho starajú, dostať na jednom mieste aj indikovanú liečbu – na Slovensku absurdne dlho trvá, často viac rokov, pokiaľ sa vrátime k zdravému rozumu. Konečne sme si vydobili stav, keď pacient s poruchami metabolizmu tukov nemusí cestovať desiatky kilometrov iba preto, že jeho všeobecný lekár mu síce mohol indikovať  potrebný liek v sile 20 mg, ale už nie úplne rovnaký liek v sile 40 mg…”, vysvetlila Monika Palušková.

“Posun v kvalitnej diagnostike a liečbe ochorení trvá na Slovensku neprimerane dlho, pričom na to niet žiadneho dôvodu,” upresnil Marek Kučera, viceprezident SVLS. “Vždy sa však pri zrušení preskripčných obmedzení treba držať faktu, či máme k dispozícii súvisiace odborné dokumenty, aby bol pacient aj lekár v bezpečí. Aj preto sme boli v našich žiadostiach na MZ SR o zrušenie preskripčných obmedzení zásadne proti prvoplánovým a odborne nepremysleným návrhom, napr. v súvislosti s NOAK-mi či liekmi na terapiu bronchiálnej astmy. Aj preto SVLS trvala v posledných rokoch na uvoľnení výlučne antihypertenzív a hypolipidemík. Logicky a odborne budeme postupovať aj naďalej ako vždy,” uzavrel Marek Kučera.

 

Zasadanie Výboru a Dozornej rady SVLS

Po skončení Mojej ambulancie sa uskutočnilo spoločné zasadanie výkonných a kontrolných orgánov SVLS. Hlavnými témami bol manažment ambulancií všeobecných lekárov, príprava Kongresu SVLS 2023 v Šamoríne, medzinárodné aktivity SVLS, rezidentský program a špecializačné štúdium všeobecných lekárov.

Veľká pozornosť bola venovaná aj príprave odborného a spoločenského programu Vianočný klub AVLS a Lekárska izba SVLS/AVLS,  ktoré sa uskutočnia v dňoch 2.12. – 4.12.2022 v hoteli Chopok v Jasnej.

Členovia SVLS/AVLS budú priebežne informovaní o všetkom dôležitom, čo SVLS/AVLS pripravuje a robí, prostredníctvom osobných mailov.

 

Zdroj: SVLS/AVLS

Foto: SVLS/AVLS