Webinár už 13.4.2023: Kontroverzie skríningu rakoviny pľúc – pre a proti

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) ako člen EUROPREV, EURIPA a EURACT EUROPE Vás pozýva na ďalší, v poradí už tretí bezplatný webinár, ktorý je súčasťou série webinárov venovaných téme kontroverzií skríningov rakoviny v Európe. Témou predchádzajúcich webinárov boli skríning rakoviny prostaty a skríning rakoviny žalúdka .Tentokrát sa na muške ocitne skríning rakoviny pľúc.

Názov webinára:

Controversy in Cancer Screening: Lung Cancer

Dátum a čas konania:

Štvrtok 13. apríla 2023 o 18:30 hod.

Link na prihlásenie:

https://www.woncaeurope.org/m/events/view/controversy-in-cancer-screening-lung-cancer

O skríningu rakoviny pľúc prebiehajú rozsiahle diskusie. Zvyšujúci sa výskyt rakoviny pľúc a nízka miera prežívania v pokročilých štádiách ochorenia, napriek pokrokom v liečbe zvýšili záujem o implementáciu skríningu rakoviny pľúc. Niektoré štúdie, ako napríklad The National Lung Screening Trial, International Early Lung Cancer Program a ďalšie veľké skríningové štúdie, doporučujú skríning pomocou nízkodávkového CT vyšetrenia pľúc, nakoľko tieto štúdie preukázali, že takýto skríning vedie k zníženiu mortalitity na rakovinu pľúc. Na druhej strane sa diskutuje o obavách ohľadom postupov pri zobrazovacích vyšetreniach, dávky žiarenia, manažmentu malých ložísk s potenciálnou naddiagnostikou, ako aj o nákladovej efektívnosti. Horúcej téme skrínig rakoviny pľúc sa budú venovať dvaja kľúčoví mienkotvorní lídri

PRE bude diskutovať prof. Jan van Meerbeeck, Belgicko, hrudný onkológ, pracujúci ako konzultant v multidisciplinárnom onkologickom centre Univerzitnej nemocnice v Antverpách a profesor pneumológie na univerzite v Antverpách na dôchodku. Jeho vedeckým záujmom je diagnostika a liečba rakoviny pľúc a mezoteliómu. Bol členom predstavenstva E.C.O. a predseda jej pracovnej skupiny pre prevenciu a včasnú detekciu.

PROTI bude diskutovať Dr. Carlos Martins, Portugalsko. Je prezidentom EUROPREV – sieť WONCA Europe pre prevenciu a podporu zdravia. Je zakladateľom výskumnej siete primárnej zdravotnej starostlivosti H4A so sídlom v portugalskom Porte. Venuje sa rodinnej medicíne, prevencii, podpore zdravia, kvartérnej prevencii a vzdelávaniu lekárov.

Moderátorom diskusie bude prof. Shlomo Vinker, Izrael, prezident WONCA Europe. Je aktívnym rodinným lekárom, pracuje na mestskej klinike a je aj hlavným medicínskym riaditeľom Leumit Health Services, Izrael. Je profesorom rodinného lekárstva a prodekanom pre komunitné vyučovanie a bývalým dekanom Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity v Tel Avive. Publikoval 240 výskumných prác v recenzovaných lekárskych časopisoch, ktoré sú citované v PubMed. Je bývalým predsedom Izraelskej asociácie rodinných lekárov.

Tešíme sa na zaujímavú a prínosnú diskusiu. Pridajte sa k nám.

 

MUDr. Xénia Wöstmann

národný reprezentant Slovenska v EUROPREV EUROPE

vedecká sekretárka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)