Začala registrácia na certifikované kurzy pre všeobecných lekárov – predoperačné vyšetrenie a antikoagulačná liečba

V septembri začína sa ďalší cyklus populárnych Akadémií medicíny, práva a manažmentu. Tento raz budú v septembri ich súčasťou dva certifikované kurzy, ktoré ste si vyžiadali. Môžete absolvovať oba kurzy alebo sa ich zúčastniť aj osobitne.

V dňoch 29.9. – 1.10.2023 sa uskutoční obľúbená Akadémia a oficiálna registrácia sa začala už dnes. Bude mať nový formát s dvomi certifikovanými kurzami a tradičnou Lekárskou izbou SVLS/AVLS.

Odborným garantom Akadémie a oboch certifikovaných kurzov je Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS).

Kde?

Hotel Chopok, Jasná

Kedy?

Dňa 29.9.2023 (piatok) Lekárska izba SVLS/AVLS – pozhovárame sa o problémoch, ktoré nás trápia v ambulanciách, poradíme si a pomôžeme

Dňa 30.9.2023 (sobota) Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekáracertifikovaný kurz

Povieme si, ako vykonať predoperačné vyšetrenie pacienta s rôznym operačným rizikom a rôznymi diagnózami rýchlo a efektívne. Všetko si precvičíme na konkrétnych kazuistikách. Dostanete praktické pomôcky k predoperačnému vyšetreniu do ambulancie a návod na správny súhrn predoperačného vyšetrenia pre potreby anestéziológa. A ešte oveľa viac…

Dňa 1.10.2023 (nedeľa) Antikoagulačná liečba v ambulancii všeobecného lekára – certifikovaný kurz

Certifikát je potrebný pre zazmluvnenie výkonu vyšetrenia INR v zdravotných poisťovniach – dostanete ho hneď po absolvovaní kurzu.

Precvičíme si správny manažment antikoagulačnej liečby v ambulancii všeobecného lekára, vysvetlíme si vybrané špecifické situácie antikoagulačnej liečby pri vybraných komorbiditách – extrakcia zuba, gravidita, artériová hypertenzia… Skĺbime prax s novinkami, ktoré sa vám v ambulantnej prácu naisto zídu.

Program a registráciu na Akadémiu vrátane oboch certifikovaných kurzov nájdete tu:

Registrácia na AKADÉMIU MPM – PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIE A ANTIKOAGULAČNÁ LIEČBA V AMBULANCII VŠEOBECNÉHO LEKÁRA | MPM Akadémia (akademiampm.sk)

 

Tešíme sa všetkých, ktorí s nami strávia príjemný víkend s užitočným vzdelávaním.

 

Vaši lektori Akadémie medicíny, práva a manažmentu