Začala registrácia na Kongres SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove

Kongres SVLS 2019 sa uskutoční od 15.5.2019 do 18.5.2019 v Šamoríne – Čilistove

Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú najväčšími a odborne najvyššie cenenými medicínskymi podujatiami na Slovensku. Dokonca nielen v očiach všeobecných lekárov … V posledných rokoch nás poctili svojou návštevou Jeho excelencia prezident SR Andrej Kiska a ďalší významní hostia z domova aj zo zahraničia. Je to prejav vysokej prestíže a rešpektu voči SVLS a všeobecným lekárom. Minulý rok sa Kongresu SVLS 2018 zúčastnilo vyše tisíc lekárov, sestier, hostí a desiatky vystavovateľov.

  Hlavná téma Kongresu SVLS 2019 a odborný program

Kongres SVLS 2019 venuje pozornosť aktuálnej hlavnej téme Klinické algoritmy a skórovanie pre všeobecného lekára. Počas neho si pripomenieme aj 19. máj – Svetový deň všeobecného lekára. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj moderované diskusné fóra, workshopy, double talky, inovatívne postery či sekcia sestier. Tradične bude jeho súčasťou právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, súdne lekárstvo, kazuistiky z našich ambulancií a mnohé ďalšie zaujímavé témy … Samozrejme, medzi prednášajúcimi a lektormi budú výrazne dominovať samotní všeobecní lekári. Opäť budú k dispozícii originálne aktivity SVLS, ktoré všeobecní lekári zažijú iba na Kongrese SVLS 2019. Spomeniem iba niektoré – Hodina otázok a odpovedí so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Time For Residents, „Takto to robím ja“, Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude slávnostne udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2019.

 

        Sprievodné podujatia Kongresu SVLS 2019

Bohatý program nám vyplní 4 dni. Už v stredu popoludní sa pred oficiálnym otvorením kongresu stretneme na kreditovanej Lekárskej izbe SVLS/AVLS s diskusným fórom. Bude venovaná aktuálnym otázkam praxe v našich ambulanciách. Podelíme sa o skúsenosti a navzájom si poradíme.

Máme pripravené aj ďalšie hodnotné sprievodné podujatia. Vo štvrtok sa stíšime na komornom večeri pri svetle sviečok. Počas druhého kongresového večera sa uskutoční nádherný galavečer a slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2019 za najlepšiu prednášku, workshop, poster a umelecké dielo vytvorené všeobecnými lekármi v Orbis pictus. A naši hostia budú pre vás určite veľmi príjemným prekvapením.

Dovoľte mi srdečne pozvať vás, všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, aby sme si spoločne užili špičkový odborný program, krásne sprievodné podujatia a veľa priateľských stretnutí.

Tešíme sa na vás.

Pre všeobecných lekárov prebieha registrácia na http://svls2019.cbservices.sk/vseobecne-informacie/

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA

Prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska( SVLS)

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)