Zasielanie dodatkov pre členov AVLS/SVLS – všetky zdravotné poisťovne

Milí členovia AVLS/SVLS,

na konci roka 2018 sa preklápajú u členov AVLS/SVLS dodatky u takmer všetkých zdravotných poisťovní. O všetkom Vás priebežne informujeme. Ak máte otázky, pokojne sa obráťte na náš sekretariát.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. pre členov AVLS/SVLS

Dodatok s VšZP platný od 1.7.2018 dobieha do 31.12.2018. Nový dodatok dostávate na podpis v týchto dňoch. Ako vždy, členovia AVLS/SVLS si ho porovnajú s našim vzorovým dodatkom uverejneným na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Ak je identický, podpíšete ho a odošlete do VšZP.

Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. pre členov AVLS/SVLS

Dodatky v Dôvere pre “starých” členov AVLS/SVLS platia aj v novom roku. Noví členovia AVLS/SVLS, ktorí k nám pristupujú priebežne, dostávajú v týchto dňoch úplne nové dodatky, keďže sú iné ako boli ich predchádzajúce. Náš vzorový dodatok je uverejnený na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne. Ak je ten Váš identický, podpíšete ho a zašlete do Dôvery.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. pre členov AVLS/SVLS

Aktuálny dodatok s Unionom stále platí. Rokujeme o novom dodatku s platnosťou od 1.1.2019. Finálnu schválenú verziu zavesíme na www. avls.sk do časti Zdravotné poisťovne, aby ste si ich mohli porovnať so svojimi.

Pracujeme pokojne ako doteraz, správne vykázané navýšené kapitácie aj výkony nad rámec kapitácie sú členom AVLS/SVLS v plnej výške preplácané všetkými zdravotnými poisťovňami.

Autor: Aliancia všeobecných lekárov Slovenska/Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (AVLS/SVLS)

Foto: fotolia.com