Zdravotné poisťovne budú mať za poistencov štátu menej peňazí – od 1.1.2019 bude sadzba iba 3,2 %

Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 bude sadzba zdravotného poistenia za poistencov štátu iba 3,2 %. Poslanci totiž minulý týždeň schválili vládny návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach.

V roku 2019 bude platba za poistencov štátu na úrovni 1,015 miliardy eur, čiže iba o 55 miliónov eur viac oproti neschválenému pôvodne navrhovanému rozpočtu.

Ďalším dôsledkom prijatia vládnej novely zákona o zdravotných poisťovniach je, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) už nebude vymáhať pohľadávky na poistnom. Vymáhanie pohľadávok na poistnom v súčasnosti realizuje dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom úradu. Ruší sa možnosť vydania platobného výmeru ÚDZS, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme ÚDZS.

Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti robí pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy. Napriek týmto prvkom prerozdeľovací systém nedostatočne predpokladá výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. 

V situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje, je podľa dôvodovej správy nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom. Preto sa navrhuje nový parameter „viacročné nákladové skupiny“, podľa ktorého sa na základe nákladov z posledných troch rokov pre každého poistenca stanoví index rizika nákladov.

Zdroj: TASR

Foto: fotolia.com