Zdravotným poisťovniam dlhujú občania vyše 720 miliónov EUR

Pohľadávky zdravotných poisťovní vlani rástli, ku koncu roka 2019 sa vyšplhali na takmer 724 mil. eur. Vyplýva to zo správy o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia za rok 2019, ktorú vydal Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Oproti roku 2018 vlani stúpli pohľadávky o takmer 96 mil. eur. Najväčšiu časť z nich tvorili pohľadávky z verejného zdravotného poistenia v sume vyše 664 mil. eur, čo predstavuje 92 % z celkového objemu. V roku 2019 narástli v absolútnej hodnote o takmer 79 mil. eur.

Pohľadávky voči poistnému tvorili najväčšiu časť

Najväčšiu časť pohľadávok z verejného zdravotného poistenia tvorili pohľadávky voči poisteným vo výške takmer 490 mil. eur. Z hľadiska vekovej štruktúry pohľadávok narástli oproti roku 2018 pohľadávky voči platiteľom poistného v skupine do jedného roka o takmer 15 % a nad jeden až päť rokov o takmer 6 %. Pohľadávky nad 5 rokov sa znížili.

Celý článok nájdete na https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/pohladavky-zdravotnych-poistovni-minuly-rok-rastli-vysplhali-na-viac-ako-sedemsto-milionov-eur/

Zdroj: vzdravotnictve.sk

Foto: fotolia.com