Zvíťazil zdravý rozum – iracionálnu preskripciu antidiabetík všeobecní lekári nebudú robiť

Dňa 7.5.2019 sa na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR) uskutočnilo stretnutie všeobecných lekárov a diabetológov. Stretnutie iniciovalo MZ SR ako reakciu na neodbornú snahu niektorých všeobecných lekárov o zrušenie preskripčného obmedzenia na vybrané antidiabetiká.

Za SVLS sa stretnutia zúčastnili Monika Palušková, prezidentka SVLS/AVLS a Iveta Malíková, viceprezidentka SVLS/AVLS.

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) opakovane vyslovila svoj expertný názor a oficiálne nesúhlasila s takouto “pseudokompetenciou” v súlade s už publikovaným názorom členky Výboru SVLS MUDr. Martiny Jandzíkovej https://svls.sk/potrebuju-vseobecni-lekari-vo-svojej-praci-nepripravenu-pseudokompetenciu/

Najdôležitejšie výstupy z pracovného stretnutia:

1/ Zvíťazil zdravý rozum, racionálny prístup, SPC liekov, bezpečnosť všeobecného lekára a pacienta. Sme radi. Zastavili sme meganezmysel. Škoda, že sme na prácu navyše zbytočne premrhali 3 mesiace.

2/ Ďakujeme Sekcii farmácie a liekovej politiky MZ SR za pragmatický a vecný prístup k problematike. Argumenty SVLS/AVLS na ochranu všeobecných lekárov boli jednoznačné a trváme na nich. Sme spokojní, že sme ich presadili.

3/ Existuje platné Odborné usmernenie MZ SR z roku 2011 týkajúce manažmentu diabetikov. Netreba vykopávať otvorené dvere – úprava po dohode všeobecných lekárov a diabetológov v súčasnosti postačuje na bezpečný manažment diabetikov v našich ambulanciách.

SVLS/AVLS nerozumie otváraniu témy zmeny preskripcie vybraných antidiabetík na pôde MZ SR v súčasnom legislatívnom prostredí.

4/ Nepotrebujeme na seba naváľať nezmyselné “úlohy”, ktoré nemajú žiadny racionálny základ, ktoré ako všeobecní lekári nepotrebujeme a ktoré pre náš odbor neprinášajú žiadny benefit. Navyše majú potenciál deformovať ho a stavať do rozporu s platnou legislatívou.

SVLS/AVLS nestojí o takéto odborne a právne nebezpečné  “pseudokompetencie” pre všeobecných lekárov, ktoré navyše nie sú absolútne finančne kryté. Nehovoriac o tom, že ďalšia zbytočná preskripcia by nám zhoršila hodnotiace kritériá v zdravotných poisťovniach.

Indikátory kvality tak, ako sú navrhnuté MZ SR, sú nášľapnou mínou

Oveľa podstatnejšie však sú indikátory kvality, ktoré chce MZ SR pripraviť do medzirezortného konania. Ak má byť indikátorom kvality našej práce počet pacientov v ambulancii všeobecného lekára, ktorí absolvovali kúpeľnú liečbu (?!) alebo počet návštev pacientov v našich ambulanciách (?!), naisto k tomu budeme mať čo povedať. Oficiálne zatiaľ materiál nie je k dispozícii. Agendu budeme sledovať a včas vás budeme o nej informovať.

A nielen o nej.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)