VšZP uhrádza očkovanie proti chrípke všetkým svojim poistencom bez indikačných obmedzení

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) zaslala SVLS/AVLS informáciu o očkovaní proti chrípke v sezóne 2020/2021 u poistencov VšZP.

Táto informácia sa týka dospelých poistencov VšZP, detí do 18 rokov, ako aj tehotných žien. Tehotné poistenkyne môže proti chrípke očkovať aj gynekológ.

VšZP súčasne oznámila, že bude plne uhrádzať v ambulanciách všeobecných lekárov výkon očkovania proti chrípke bez indikačných obmedzení a v lekárňach tetravalentné vakcíny Vaxigrip Tetra a Influvac Tetra.

Kompletnú informáciu VšZP k očkovaniu proti chrípke v sezóne 2020/2021 si môžete prečítať tu:  usmernenie k očkovaniu proti chrípke

 

Zdroj: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Foto: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.