Akadémia Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára – spoločný vzdelávací víkend

Dňa 21.10.2023 strávili všeobecní lekári spoločný víkend užitočným komunitným vzdelávaním na Akadémii medicíny, práva a manažmentu pod tradičnou odbornou garanciou Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS). Ako obyčajne, kapacita podujatia sa naplnila už po niekoľkých hodinách od začiatku registrácie. Opäť sme sa stretli s požiadavkou, aby sme ďalšiu Akadémiu s touto témou zorganizovali čo najskôr, aby ju mohlo absolvovať čo najviac všeobecných lekárov. Urobíme tak.

V hoteli Tenis vo Zvolene sa v sobotu stretlo vyše 80 všeobecných lekárov na spoločnom vzdelávaní na obľúbenej Akadémii medicíny, práva a manažmentu. Tentokrát bola venovaná téme Predoperačné vyšetrenie v ambulancii všeobecného lekára. Odbornými lektormi Akadémie boli všeobecní lekári z praxe I. Malíková, M. Palušková, J. Kobyľák a A. Porubän.

Prešli sme si nové medzinárodné guidelines, ale aj slovenskú realitu týkajúcu sa predoperačnej prípravy v slovenských podmienkach, ktorú sme si precvičili na kazuistikách z našej každodennej práce. Často ide o medicínsky neodôvodnené požiadavky na predoperačné vyšetrenia zo strany oddelení a kliník, ktoré operačné zákroky indikujú (nie anestéziológov), ktoré prinášajú do predoperačnej prípravy a jeho aktuálnej liečby pacienta nepochopiteľné regionálne rozdiely. Stála tak pred nami nielen úloha priniesť nové informácie, nové návody na predoperačné postupy z pohľadu medicíny aj práva, ale aj “slovenskú realitu”.  Aj to je ďalší dôvod, prečo sa pustiť do zásadných odborných zmien v slovenskom zdravotníctve.

MUDr. Monika Palušková, PhD., MPH, MBA, LL.M.

prezidentka

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)