AVLS bude rokovať s vedením VšZP – naše požiadavky sa týkajú úhrad aj viacerých zmluvných oblastí

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) sa zúčastní dňa 23.10.2018 rokovania s vedením VšZP na úrovni novej generálnej riaditeľky VšZP Ľubice Hlinkovej.

Rokovanie sa bude týkať pripravovaného ďalšieho zvýšenia úhrad v ambulanciách všeobecných lekárov, ktoré už bolo zazmluvnené od 1.7.2018. AVLS počas stretnutia predloží aj požiadavky všeobecných lekárov súvisiace s ďalšími oblasťami obsiahnutými v zmluvných podmienkach s VšZP. Otvoríme diskusiu na viaceré témy, ktoré je nevyhnutné riešiť – napr. odstránenie problémov v elektronickej komunikácii medzi našimi ambulanciami a VšZP, ako aj viaceré právne úskalia v súčasne platných zmluvách z pohľadu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktoré identifikovali právnici AVLS a súčasne navrhli ich riešenie.

Členov AVLS budeme po skončení rokovania o jeho výsledku podrobne informovať.

 

Autor: Monika Palušková

Foto: Aliancia všeobecných lekárov Slovenska (AVLS)