AVLS rokovala v zdravotných poisťovniach Union a Dôvera aj na NCZI

Počas uplynulého týždňa SVLS/AVLS rokovala s viacerými inštitúciami vrátane zdravotných poisťovní.

Úlohou SVLS/AVLS je ochrana záujmov všeobecných lekárov po ekonomickej aj právnej stránke.

Foto: Na snímke Patrícia Eftimová (vľavo) a riaditeľ NCZI Peter Blaškovitš v diskusii o eZdraví na Kongrese SVLS 2018 v Šamoríne – Čilistove.

V posledných dňoch sme intenzívne rokovali v Unione, zdravotnej poisťovni, a.s. a Dôvere, zdravotnej poisťovni, a.s. Predstavitelia SVLS/AVLS počas rokovania predložili v mene svojich členov požiadavky na zmenu úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulanciách všeobecných lekárov. Vzhľadom na to, že úhrady za prácu všeobecných lekárov sú neustále výrazne poddimenzované, SVLS/AVLS považuje za nevyhnutné úhrady upraviť.

Informácie o rokovaní AVLS nájdete tu: https://avls.sk/zdravotne-poistovne/

Obsahom pracovného stretnutia s vedením NCZI dňa 12.6.2018 boli pretrvávajúce závažné problémy eZdravia. Prezidentka SVLS Monika Palušková a členka výboru SVLS Patrícia Eftimová oficiálne osobne upozornili NCZI na identifikované bezpečnostné riziká projektu, ktoré stále nie sú odstránené, nestabilitu systému a chybovosť prenosu dát. Súčasne dôrazne požiadali o ich nápravu.

“Úlohou všeobecného lekára nie je tráviť ordinačné hodiny bojom so systémom, ktorý mu má pomáhať, nie strpčovať život. V plnej prevádzke a pri plnej čakárni. Systém je stále nestabilný. Ide o závažné zistenie, ktoré je potrebné bez odkladu odstrániť. Nejde iba o to, že sa chyby vyskytnú, ide o to, že sa opakujú. SVLS od leta minulého roku žiada od MZ SR a NCZI nápravu, stále je však snaha problémy všeobecných lekárov bagatelizovať, nie ich systémovo riešiť. Možno tento týždeň zasvietilo slabé svetlo v tme, ” povedala Monika Palušková.

“Navrhli sme NCZI konkrétne opatrenia, ktoré môžu viaceré problémy vyriešiť a dokážu systém stabilizovať. Bez rizika pre všeobecných lekárov. Uvidíme, či bude snaha zo strany NCZI ich aj realizovať. Ak sa tak nestane, opäť sa vrátime. V záujme lekárov aj pacientov. Zapracovanie návrhov a výsledok budeme kontrolovať,” dodala Patrícia Eftimová.

Autor: poly

Foto: Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenka (SVLS)